Uzavírka silnice, objížďky ve směru na Dolní Lhotu

10. června 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 5827×

Z důvodu přestavby mostu a přeložky silnice v k.ú. Blansko bude zahájena uzavírka silnice ve směru Blansko-Spešov-Rájec a místní komunikace k objektu stanice technické kontroly v místě křižovatky se silnicí III/37435. Uzavírka potrvá do 30. 9. 2004.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Uzavřena bude půlkilometrová část v místě mostního objektu přes potok Sloupečník ve směru na Dolní Lhotu, tj. úsek od křižovatky u Kauflandu po most.

Dále bude uzavřena místní komunikace — k objektu stanice technické kontroly v místě křižovatky se silnicí III/37435.

Rozsah uzavírky: úplná, pro veškerý silniční provoz vč. dnů pracovního volna a pracovního klidu. Průchod pro pěší bude umožněn.

Termín uzavírky: od 16. 6. 2004 od 10.00 hod do 30. 9. 2004.

Délka uzavírky: 0,5 km na hlavní silnici a 0,1 km na místní komunikaci

Objížďková trasa:

Silnice je vedena od křižovatky II/374 s III/37435 u Kauflandu v Blansku po silnici II/374 ve směru na Horní Lhotu, dále před Horní Lhotou po nové spojovací komunikaci u „Průmyslové zóny“ po křižovatku s novou přeložkou silnice II/374 přes most evid. č. 37435-2 na silnici III/37435 směr Dolní Lhota, obousměrně. (Délka objížďkové trasy 2,8 km.)

Místní komunikace je vedena po mostním provizoriu. (Délka objížďkové trasy 0,2 km.)

Umístění zastávky linkové osobní dopravy:

Po dobu uzavírky bude obslužnost obcí Blansko — místní část Dolní Lhota a obce Spešov zajištěna po objížďkové trase, která je shodná s převedením veřejného silničního provozu po dobu uzavírky. Dočasně zrušená autobusová zastávka Metra čerpací stanice bude nahrazena obousměrnou autobusovou zastávkou na nové části přeložky silnice II/374 u „Průmyslové zóny“.

Pro úplnost uvádíme, že termín zahájení uzavírky a převedení dopravy na objížďkové trasy může být upraven. V tomto případě budou využity veškeré dostupné prostředky k zajištění informovaností občanů a podnikatelských subjektů.

Ing.Petr Rizner
vedoucí SÚ MěÚ Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter