Počínaje dneškem měří městská policie rychlost v obci

28. června 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 9501×

Na konec školního roku a začátek prázdnin je naplánován začátek měření rychlosti v Blansku. Městská policie již vlastní ruční laserový měřič rychlosti, tzv. LIDAR, který změří rychlost vozu až na vzdálenost jednoho kilometru i když optimální pracovní vzdálenost je 50 — 200 m.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Policie ČR nestačí pokrýt tuto problematiku, a tak jsme se dohodli, že budeme tuto činnost také vykonávat,“ zdůvodnil potřebu měření rychlosti v obci ředitel městské policie Martin Janíček. „Rozhodli jsme začít s měřením na přelomu školního roku a prázdnin, abychom ochránili především děti, protože v tuto dobu nejsou tolik opatrné a navíc do města přijíždí více turistů,“ dodala starostka Jaroslava Králová.

Mezi místa, kde se s novým radarem setkáte nejčastěji, patří např. Lažánky, Dolní Lhota, nám. Svobody, ulice Svitavská a samozřejmě silnice kolem škol.

Jedná se o moderní, rychlý, přesný a velmi pohotový laserový měřič rychlosti ProLaser III (tzv. Lidar). Firma jej dodává v přenosném provedení se zabudovaným digitálním fotoaparátem — snímek z něj slouží jako důkaz pro přestupkové řízení.

měřič rychlosti Prolaser III
Měřič rychlosti Prolaser III
s digitálním fotoaparátem.

Měření rychlosti se provádí pomocí odraženého laserového paprsku. Laser pracuje v infračervené části spektra, proto je lidskému oku neviditelný. Paprsek se odráží od cíle a je zachycen zpět optikou přístroje. Z jeho zpoždění měřič vypočte vzdálenost a následně i rychlost cíle. Lidary fungují na značnou vzdálenost. Teoretický dosah je sice více než 1 km, ale optimální pracovní režim měřiče je mezi 50 a 200 m.

Přenosné provedení zároveň umožňuje dobře ukrýt stanoviště hlídek. Paprsek laseru je velmi úzký a minimálně se rozptyluje. Laserové měřiče jsou výborně schopné odlišit jednotlivá vozidla jedoucí za sebou nebo vedle sebe. K jejich obsluze stačí jeden policista a měřicí stanoviště lze velmi rychle a operativně přesouvat.

Laserové měřiče rychlosti jsou špatně odhalitelné radarovými laserovými detektory. K varování řidiče dojde obvykle až po změření rychlosti, pokud vůbec detektor laserový měřicí přístroj zaregistruje. Dokumentační zařízení je doplňkovou součástí laserového měřiče rychlosti. Jeho použití zamezí případné diskusi s řidičem a fotografii lze použít jako důkazní materiál při správním řízení. Ta se automaticky pořídí při překročení limitu zadaného obsluhou a obsahuje veškeré údaje o měřeném objektu, zejména datum, rychlost a název místa.

Město vydalo na pořízení tohoto přístroje celkem 480 tis. Kč, což není zrovna málo. Jedná se však o jedno z nejlevnějších a dostačujících řešení dostupných na trhu. „Ačkoliv není asi správné uvažovat tímto směrem, předpoládáme, že Lidar si na sebe časem vydělá,“ uvedl ředitel MP Martin Janíček.

Do konce roku nemohou strážníci městské policie vozy překračující povolenou rychlost stavět, to by se ale mělo změnit od 1. 1. 2005, kdy by měli tuto pravomoc získat. V současně době se tedy na základě měření a pořízené fotografie vystaví protokol, který obdrží právní oddělení na odboru kancelář tajemníka a přestupek bude řešen ve zjednodušeném správním řízení.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter