V pondělí se sejde zastupitelstvo na 12. zasedání

11. června 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3738×

Přinášíme návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Blanska, které se bude konat v pondělí 14. 6. 2004 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva města je přístupné veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 12. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Výkup pozemků
 5. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
 6. 76 garáží Blansko-Písečná — prodej včetně pozemků — změna usnesení
 7. Zástavba Wanklova náměstí v Blansku „Polyfunkčním objektem“
 8. Schvalovací podklady projednaného Návrhu RPn Blansko — LUHY
 9. Pohledávky z bytů
 10. Žádosti o uzavření dohody o uznání závazku
 11. Odprodej bývalých kotelen K22 a K24
 12. Návrh na změnu v institucionální struktuře základních škol zřizovaných městem
 13. Návrh na zrušení a nahrazení obecně závazné vyhlášky č. 2/2000
 14. Návrh na převod zásob potravin nově vzniklým právním subjektům
 15. Návrh na poskytnutí finančních příspěvků na provoz tělovýchovných a sportovních zařízení
 16. Obecně závazná vyhláška o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska
 17. Rozbor hospodaření města a příspěvkových organizací za rok 2003
 18. Odpis pohledávky
 19. Rozpočtová opatření
 20. Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
 21. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
 22. Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu
 23. Převod budovy bývalého OkÚ do majetku Města
 24. Odměny členům zastupitelstva
 25. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva
 26. Interpelace
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter