Střípky ze zastupitelstva

17. června 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3792×

Pro Zpravodaj PLUS sepsala nejdůležitější řešené body paní starostka. Jisté je, že průmyslová zóna má dva nové investory, v kině budou nové sedačky a budova bývalého okresního úřadu byla převedena na Město.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Průmyslová zóna se zaplňuje
... byla slavnostně přestřižena páska k dokončené průmyslové zóně. Vedle již stávajícího investora firmy Blata (6,5 ha) schválilo zastupitelstvo prodej pozemků dalším dvěma firmám: ČEMEBO (0,8 ha) a NSD (0,3 ha). Zbývá plocha cca 2 ha pro další menší investory.

Rekonstrukce středu města
Zastupitelé odsouhlasili záměr Města zpracovat a podat žádost do dotačního programu SROP — Opatření 2.3. — Regenerace a revitalizace vybraných měst. Jedná se o pilotní projekt pro několik (cca 13) vybraných měst ČR. Město Blansko chce nechat zpracovat projekt zahrnující ulici Rožmitálovu, polyfunkční dům na Wanklově náměstí a rekonstrukci bývalé hasičky. Naskýtá se šance získat do středu našeho města tzv. „evropské peníze“.

Garáže na Písečné
Vzhledem k velkému počtu zájemců rozhodlo zastupitelstvo o změně výstavby těchto garáží. Takže místo 38 jich bude postaveno 76, čímž dojde i ke snížení jejich ceny, a to je výhoda jak pro obyvatele, tak i pro městský rozpočet, neboť finanční částka uvažovaná pro výstavbu mohla být ponížena a poslouží k vysprávce komunikací a chodníků narušených nepříznivým zimním obdobím.

Rekonstrukce ulice Na Brankách
Město v letošním roce podává také žádost o poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu PHARE 2003 — II. část. Tento program je zaměřen na rekonstrukce přístupových komunikací k podnikatelským subjektům.

Obecně závazná vyhláška o provozování výherních hracích přístrojů
Článek 1: Provozování výherních hracích přístrojů ve městě Blansku je možné od 8.00 do 12.00 hod. a od 22.00 do 05.00 hod.

Hasiči získají nové auto
Pro SDH Olešná bude pořízeno menší vozidlo, což umožnil přesun finančních prostředků rozpočtu z běžných výdajů požární ochrany (na tyto jsme získali dotaci z JMK). Je třeba ocenit, že v zájmu vyčlenění prostředků na vozidlo se členové celého okrsku SDH vzdali ročních odměn.

Kino v Blansku bude konkurovat brněnskému „Špalíčku“
Zastupitelé odsouhlasili výměnu starých a technicky závadných sedadel v městském kině, která je při sestavování rozpočtu města vyškrtávána snad již od r. 1990. V loňském roce došlo v našem kině k mírnému navýšení návštěvnosti a také dle nejnovějších statistik tráví Češi méně času u svých televizorů a vycházejí opět do společnosti. Doufejme, že tento trend podpoří i luxus příjemného posezení v našem kině.

Nové využití vyřazených kotelen
Město prodalo další bývalé kotelny. Bývalá kotelna na Salmově ulici bude využita jako opravna domácích spotřebičů a jako servis pro lyžaře. Kotelna na Dvorské ulici je prodána ČČK, který má záměr využívat ji jako sklad pro humanitární jednotku určenou pro poskytnutí pomoci v případě katastrof a havárií v blanenském regionu.

ZŠ v Dolní Lhotě sloučena se ZŠ Salmova
Dle nového pokynu MŠMT musí mít ZŠ tvořená třemi nebo čtyřmi třídami průměrný počet žáků na třídu 17. Nový způsob normativního financování tedy vynutil, aby Město Blansko, jako zřizovatel ZŠ v Dolní Lhotě, našlo takovou změnu organizace, aby provoz na této škole byl zachován, takže ZŠ v Dolní Lhotě je od září 2004 odloučeným pracovištěm ZŠ Salmova jako „dvojtřídka“

Budova bývalého OkÚ patří městu
O bezúplatný převod budovy bývalého OkÚ Blansko usilujeme už od r. 2001. V současné době je část odborů MěÚ v těchto prostorách v nájmu. Složitá a náročná jednání byla završena vládou schváleným bezúplatným převodem budovy na Město Blansko.
Zastupitelstvo schválilo převod i podmínky s bezúplatným převodem související.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter