Občan a mimořádné situace – díl šestý: Improvizovaná ochrana osob v zamořeném prostředí

7. července 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4256×

K ochraně osob před toxickými účinky uniklých nebezpečných látek slouží tzv. prostředky individuální ochrany. Jedná se o širokou škálu speciálně vyráběných ochranných prostředků tvořených zejména různými typy nepropustných oděvů a dále masek, které chrání v zamořeném prostředí povrch těla a dýchací cesty člověka.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Některé ochranné obleky, masky a dýchací přístroje jsou vyráběny zvlášť pro složky IZS, které zasahují při likvidaci mimořádných událostí, jiné jsou i volně prodejné na našem trhu. Hasičský záchranný sbor ČR totiž v současnosti zajišťuje tyto prostředky pouze pro osoby mladší 18 let a pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních a jejich doprovod (tedy zejm. personál těchto školských a zdravotnických zařízení). Tyto vyčleněné prostředky (především ochranné masky) jsou uloženy v centrálních skladech a byly by výše zmíněným osobám vydávány pouze za krizových stavů.

Ostatní občané mají možnost si tyto prostředky zakoupit ve specializovaných prodejnách. V každém případě však třeba pořízení masky není úplně levnou záležitostí (přestože by v případě ohrožení obyvatelstva stát reguloval jejich maximální ceny).

Proto pokud v okamžiku vzniku mimořádné události, při níž došlo i k úniku jedovatých látek, takovéto ochranné prostředky k dispozici nemáme, je možné použít i prostředky improvizované, které mohou po určitou dobu ony speciální prostředky poměrně dobře nahradit. Jedná se o použití vhodných oděvních částí, které jsou k dispozici v každé domácnosti, které je třeba použít podle následujících zásad:

  • celý povrch těla musí být zakrytý, žádné místo nesmí zůstat nepokryté
  • všechny prostředky je třeba co nejlépe utěsnit
  • k dosažení vyšších účinků je dobré kombinovat více prostředků nebo použít několik vrstev

K ochraně dýchacích cest tak lze použít navlhčenou roušku (z kapesníků, ručníků atd.) přiloženou na nos a ústa. Hlavu je třeba chránit čepicí, kuklou nebo šálou tak, aby pokrývka chránila celou hlavu včetně čela, uší a krku. Na ochranu očí můžeme použít lyžařské, motoristické nebo plavecké brýle, na ochranu těla pak např. pláštěnku do deště, na nohy vysoké boty či holínky a na ruce nejlépe gumové rukavice.

Je třeba zdůraznit, že tato improvizovaná ochrana se skutečným ochranným prostředkům plně nevyrovná, a proto slouží pouze k úniku ze zamořeného území a přesunu do stálých úkrytů. K ochraně obyvatelstva v zamořeném území totiž slouží především jeho rychlá evakuace. Přesto může použití improvizovaných prostředků účinky mimořádné události na obyvatele výrazně zmírnit.

(Příště: Povodně a ochrana před nimi.)

Mgr. Jiří Kučera
tajemník bezpečnostní rady Města Blansko