Myslivecký rok 2003 – 2004

4. července 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4163×

Každému možná není známo, že myslivecký rok začíná a končí prvním dubnem a že za toto období se zpracovávají příslušné výkazy. Myslivost je zaměřena na ochranu, péči a obhospodařování vybraných skupin volně žijících živočichů. Myslivost nelze chápat jenom jako loveckou činnost, ale hlavně jako péči o zvěř v době tísně, její zimní přikrmování, regulování početního stavu a cílená kvalitativní výchova.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na území pověřené obce Blansko se nachází celkem 26 honiteb. Z uvedeného počtu je 12 honiteb společenstevních, kde vykonává právo myslivosti myslivecké sdružení. Dalších 12 honiteb je ve správě státu — Lesů České republiky s.p., které 2 honitby užívají ve vlastní režii a ostatní honitby pronajímají. Zbývající dvě honitby jsou ve správě Statutárního města Brna a Školníko lesního podniku Masarykův les Křtiny. Největší honitba, jejíž výměra přesahuje 9.000 ha honební plochy, je ve správě Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. V této honitbě je cíleně zvyšována chovná kvalita zvěře, a to nejen srnčí, ale zejména jelena evropského, který je normován v počtu 42 ks. Také se zde vyskytuje ve zvýšeném počtu muflon (normováno 90 ks) a prase divoké.

Výsledky mysliveckého hospodaření za rok 2003/2004 nepřevyšují dlouhodobý průměr sledování odstřelu jednotlivých druhů zvěře. Pouze v případě prasete divokého je pozorován dlouhodobější nárůst jeho odlovu, který je zapříčiněn několika po sobě jdoucími příznivými roky. Proto je nutné cíleně se zaměřit převážně na odstřel selat a lončáků, který povede ke snížení nadměrného počtu tohoto druhu zvěře. V uplynulém mysliveckém roce bylo na území pověřené obce Blansko odloveno celkem 835 kusů černé zvěře, 911 kusů zvěře srnčí, 46 kusů zvěře mufloní, 10 kusů daňčí a 7 kusů jelení zvěře. Obhospodařování zvěře představuje náročnou práci, neboť celkové množství zvěře mnohonásobně převyšuje její odstřel.

Z drobné zvěře se lovila hlavně kachna divoká (367 kusů), bažant obecný (389 kusů), v menší míře se lovil i zajíc polní (90 kusů). Početní stavy zajíce polního i bažanta obecného jsou stále velmi nízké, i když se každoročně provádí jejich vypouštění z odchovů. Příčina celostátní poklesu stavu těchto druhů zvěře není jednoznačná, i když určitě jednou z příčin je postupující civilizace celého území, např. trvalý růst automobilismu i rozvoj turistiky.

Z ostatní zvěře mimo jiné bylo odloveno 285 kusů lišek a 95 kun. Tuto zvěř lze považovat jednoznačně za škodnou, která má vliv i na nízké početní stavy zajíce polního i bažanta obecného a její regulace odstřelem je z hlediska mysliveckého hospodaření nezbytná. Pro zajímavost lze uvést i odlovení dvou kusů toulavých psů a 52 toulavých koček.

Na základě nového zákona o myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb.) došlo k významným změnám ve tvorbě nových honiteb i v uvedení honiteb stávajících do souladu s novým předpisem. V několika případech ještě není situace v některých územích zcela stabilizovaná, dochází k rozporům mezi jednotlivými honebními společenstvy i sousedními správci honiteb a vlastníky pozemků. Pokud nebude všestranná ochota k dohodě, vyřešení rozporů je v nedohlednu.