Dokončené investiční akce

18. října 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4030×

V měsíci říjnu byly dokončeny investiční akce menšího rozsahu, zaměřené na odstranění lokálních závad na místních komunikacích.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jednalo se o rekonstrukci části spojovací komunikace Salmova ulice — Horní Palava kolem řadových garáží. Nákladem 750.000 Kč byla provedena rekonstrukce sanace nevyhovujícího podloží komunikace, odvodnění spodních vod a nová konstrukce vozovky o celkové výměře 379 m2.

Na ulici Čapkova u trafostanice byl dokončen dlážděný chodník včetně odvodnění komunikace a napojení dešťových svodů z trafostanice na kanalizaci. Tyto úpravy vyřešily problém s odvedením dešťových vod, které při větších srážkách odtékaly na pozemky sousedních nemovitostí. Na celkovém nákladu cca 250.000 Kč se finančně podílela i JME, a.s.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter