Činnost městské policie v období od 1. 9. do 15. 10. 2004

26. října 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3906×

Za uvedené období mj. dále strážníci MP řešili celkem 7 přestupků proti občanskému soužití, 15 přestupků proti majetku — zde se jednalo o drobné krádeže v OD a v 8 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále bylo z území města odstraněno 8 vraků motorových vozidel a na dalších 5 je umístěna výzva k jejich odstranění.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

3. 9. 2004 ve večerních hodinách bylo dozorčí službě MP oznámeno možné vloupání do budovy Charity Blansko na ulici Komenského. Pachatel vloupání byl na místě strážníky MP zadržen a předán hlídce PČR k dalšímu opatření.

11. 9. 2004 byl strážníky MP ve spolupráci s hlídkou DI PČR OŘ Blansko zadržen J. L. z Velkých Opatovic, který řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Hlídkou MP byl řidič kontrolován na ulici Poříčí. Bylo zjištěno, že jeví známky silné podnapilosti a nevlastní ŘP. Věc byla předána PČR k dalšímu opatření.

21. 9. 2004 byl strážníky MP na výjezdu z parkoviště na ulici Seifertova kontrolován M. L. z Blanska. Následným šetřením bylo zjištěno, že nevlastní ŘP a předmětné vozidlo, které řídil je odhlášeno z evidence. Na místo bylo povolána hlídka OO PČR, která si věc převzala k dalšímu opatření. Zadokumentovaná událost byla dále předána správnímu orgánu MěÚ k dořešení.

25. 9. 2004 v nočních hodinách bylo dozorčí službě MP oznámeno rozbití vchodových dveří u domu na adrese Jasanová 6. Provedeným šetřením a vytěžením svědků bylo zjištěno, že možným pachatelem je D. S. z Blanska. Tohoto se však na místě ani v blízkém okolí nepodařilo zajistit. Následně v ranních hodinách, kdy byla prováděna hlídková činnost ve středu města, byl D. S. zadržen při rozkopávání a rozhazování odpadkových košů na ulici Seifertova. Dále bylo zjištěno, že odpadkové koše jsou rozházeny také na nám. Svobody a ulici Bezručova. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byl podezřelý předán přivolané hlídce OO PČR Blansko pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.

6. 10. 2004 byl v nočních hodinách při krádeži lešenářských trubek hlídkou MP přistižen D. S. z Blanska. Lešenářské trubky odnášel ze stavby „Bowlingového centra“ na ulici Dvorské. Podezřelý z krádeže se před strážníky dal na útěk a byl následně zadržen. Věc je nadále v šetření.

V období od 1. 9. do 15. 10. 2004 provedli strážníci MP celkem tři veřejno-pořádkové akce se zaměřením na dodržování veřejného pořádku na území města Blanska, a to především vyhlášek č. 4/1999 o chovu a držení zvířat v územním obvodu města Blanska, č. 5/1999 o vytváření a ochraně životního prostředí v územním obvodu města Blanska, č. 4/2003 o místních poplatcích v platném znění, v souvislosti s povinným placením poplatku za psa. Celkem bylo kontrolováno 41 osob — majitelů psů a bylo zjištěno 21 přestupků. Z toho bylo 9 řešeno uložením blokové pokuty, 9 méně závažných bylo vyřešeno domluvou a 3 přestupky byly postoupeny správnímu orgánu MěÚ Blansko.

V uvedeném období dále strážníci MP provedli čtyři dopravně-bezpečnostní akce se zaměřením na zjišťování a projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, které byly spáchány neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu. Přitom bylo zjištěno celkem 74 přestupků, z nichž 30 méně závažných bylo řešeno domluvou a ve zbývajících 44 případech byla uložena bloková pokuta.

Celková částka, která byla vybrána na blokových pokutách v průběhu výše uvedených DBA a VPA činí 15.000 Kč.

Dále bylo prováděno měření povolené rychlosti v  obci. V případě zjištění přestupku v této oblasti byl po řádném zdokumentování spisový materiál postoupen správnímu orgánu MěÚ k dořešení.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter