Chystáte se stavět? Pozor na změny!

8. října 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4057×

Stavební úřad Městského úřadu Blansko upozorňuje všechny budoucí stavebníky na novelu tzv. autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. Praktickým důsledkem, který se může dotknout řady občanů, je výrazné omezení okruhu osob, které mohou zpracovat projektovou dokumentaci některých staveb. Po 1. lednu 2005 totiž zanikají oprávnění k projektování udělená podle dřívějších předpisů, zejména vyhlášek č. 8/1983 Sb. a 186/1990 Sb., tzv. průkazy způsobilosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Stavebníci např. rodinných domů, jejich přístaveb, nástaveb a vnitřních úprav, dále stavebních úprav bytů, ale třeba také jakýchkoliv podsklepených staveb či opěrných zdí, nemluvě o větších stavbách, musí nyní zadat zpracování projektové dokumentace pouze tzv. autorizované osobě.

Velmi se proto doporučuje, aby budoucí stavebníci vyžadovali od projektantů předložení osvědčení o autorizaci. Např. projektovou dokumentaci rodinných domů a jejich úprav nebo dokumentaci stavebních úprav bytů může zpracovat autorizovaný architekt nebo autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Autorizovaný technik smí zpracovat pouze dílčí části projektu, zatímco např. požárně bezpečnostní řešení musí zpracovat osoba s tímto příslušným oprávněním. Všechny výkresy pak musí být opatřeny otiskem kulatého autorizačního razítka a podpisem oprávněného projektanta.

Situace se ovšem nemění například u staveb rekreačních chat, nepodsklepených garáží či samotných přípojek staveb na inženýrské sítě. Zde i nadále platí, že projektovou dokumentaci může vypracovat osoba s vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním stavebního nebo architektonického směru a třemi roky praxe v oboru a autorizace zde není vyžadována.

Určité omezení platí od 1. ledna 2005 také při vlastním provádění staveb. Pokud jako stavebníci rodinného domu zvolíme dodavatelský způsob provádění, i nadále musíme vybírat z firem, které mají v obchodním rejstříku nebo živnostenském listu zapsáno provádění stavebních nebo montážních prací. U svépomocné výstavby je však třeba zajistit oprávněnou osobu, která bude vykonávat odborné vedení stavby, nesprávně zvané stavební dozor. Touto osobou, podobně jako u projektu, může být jedině autorizovaný architekt či autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, v některých případech pak autorizovaný technik. Stavební úpravy bytů v bytových domech, bez ohledu na jejich rozsah, nelze dle stavebního zákona svépomocně provádět vůbec.

Z praxe stavebního úřadu vyplývá, že málokdo může tvrdit, že o zadávání projektů a provádění staveb ví vše potřebné. Tím spíše je nutno postupovat s pečlivostí při výběru projektanta a odborného vedení stavby. V případě pochybností je možné záležitost konzultovat na stavebním úřadu.

Ing. Petr Rizner
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter