Představujeme propagační materiály a program oslav 100. výročí povýšení Blanska na město

30. listopadu 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 5509×

V roce 2005 si Blansko připomene jedno z nejvýznamnějších výročí své bohaté historie — uplyne rovných sto let od jeho povýšení na město. Stalo se tak 15. února roku 1905, a to na základě rozhodnutí samotného císaře Františka Josefa I. Město se na oslavy připravuje s předstihem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

logo 100. výročí povýšení Blanska na město

Již začátkem roku 2004 byla založena a pravidelně se schází Komise pro přípravu 100. výročí, která schvaluje vydání propagačních materiálů, jejich podobu a koordinuje a upravuje program oslav. Jejím předsedou je místostarosta Mgr. Ivo Polák a ten nám také některé z propagačních materiálů vydávaných k tomuto výročí představil a poodhalil program oslav.

Vlastní oslavy 100. výročí budou zahájeny právě ve výroční den 15. února 2005, a to slavnostním zasedáním zastupitelstva města v sále blanenského kina, spojeným s následnou premiérou filmu o Blansku „Příběh vody a ohně“, na niž jsou všichni blanenští občané srdečně zváni. V únoru se uskuteční také tradiční Sousedský bál a po něm řada kulturních a společenských akcí nesoucích logo 100. výročí. Patřit mezi ně budou křty nových knih o Blansku, koncerty či sportovní akce.

stolní kalendář ke 100. výročí
Stolní kalendář ke 100. výročí povýšení Blanska na město. V prodeji je v Informační kanceláři Blanka.

Hlavní oslavy ale budou směrovány do období, kdy se tradičně koná Historický a pivní jarmark, tedy na víkend 27. — 29. května 2005. Tyto tři dny budou doslova plné zajímavých akcí, např. Majáles blanenských škol, Den otevřených dveří na radnici a samotný jarmark bude o něco větší než obvykle.

kalendářík 2005
Kalendářík 2005.

To, že se hlavní oslavy výročí neuskuteční hned v únoru, ale byly posunuty na konec května, je dáno především snahou organizátorů přilákat do města na připravený bohatý program co nejvíce návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí. Květnové datum dává možnost uskutečnit řadu atraktivních akcí přímo pod širým nebem. Duch oslav povýšení Blanska na město se ponese všemi významnými kulturními i sportovními akcemi pořádanými v roce 2005. Na plakátech k těmto akcím nebude chybět logo 100. výročí a na mnoha z nich se bude podílet Město Blansko nebo se jich budou zúčastňovat jeho zástupci.

výroční turistická známka
Výroční turistická známka.

Propagace oslav

K propagaci oslav a významného jubilea jsou kromě prezentací na veletrzích cestovního ruchu a v médiích připraveny také „výroční“ propagační materiály v jednotném grafickém stylu (stolní kalendář, informační leták, pohlednice, plakát a dárková reedice starých vyobrazení Blanska), které připravila Blanenská informační kancelář „Blanka“.

Návštěvníci Blanska pak jistě ocení výroční turistickou známku a blanenští patrioti, stejně jako zájemci o numismatiku, zase pamětní minci raženou z bílého kovu, která bude dána do prodeje právě 15. února 2005.

O jednotlivých připravovaných akcích se budou blanenští občané průběžně dovídat jednak z plakátu oslav, jehož výlep bude na vybraných plochách ve městě stále obnovován, dále na blanenských internetových stránkách www.blansko.cz, v blanenské kabelové televizi i na stránkách Zpravodaje města Blanska.

pamětní mince ke 100. výročí
Pamětní mince ke 100. výročí. Raženy jsou z bílého kovu. V prodeji budou od 15. února 2005.

Podrobnější informace získají samozřejmě i v Blanenské informační kanceláři „Blanka“, která bude v roce 2005 rovněž zajišťovat prodej propagačních předmětů ke 100. výročí.

vlajka s logem 100. výročí
Vlajky s logem 100. výročí budou v průběhu
příštího roku vlát před budovou radnice.
Objeví se i na akcích pořádaných
Městem Blansko.

Základní filozofií oslav by mělo být jednak připomenutí toho nejvýznamnějšího z blanenské minulosti (nejen) za posledních sto let, a dále představení toho nejlepšího, čím žije dvacetitisícové Blansko dnes. Oslavy nebudou zaměřeny pouze na blanenské občany a rodáky, i když jim budou určeny asi především.

Kromě nich by měly oslovit i domácí a zahraniční návštěvníky města, partnerská města, i některé významné osobnosti nadregionálního významu, které bychom chtěli v jubilejním roce v Blansku přivítat.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter