Činnost MP v období 15. 10. – 31. 10. 2004

10. listopadu 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3767×

Za uvedené období mimo jiné strážníci MP řešili 3 přestupky proti občanskému soužití, 5 přestupků proti majetku — zde se jednalo o drobné krádeže v OD a ve 3 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále byly z území města odstraněny 2 vraky motorových vozidel a na dalších 3 umístěna výzva k jejich odstranění.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

15. 10. 2004 — v odpoledních hodinách bylo dozorčí službě MP Blansko oznámeno poškození plotu v obci Lažánky č. p. 33. Šetřením na místě bylo hlídkou MP zjištěno ohnutí železných sloupků plotu a pomačkání pletiva. Věc je nadále v šetření.

16. 10. 2004 — v nočních hodinách bylo při hlídkové činnosti strážníků MP Blansko zjištěno před diskotékou Pizzazz narušení veřejného pořádku jedním z hostů diskotéky. Jednalo se o A. P., občana ze SRN, který v podnapilém stavu rozbil několik sklenic u baru provozovny a po upozornění obsluhy na svoje nevhodné chování začal verbálně a fyzicky napadat pořadatele diskotéky. Z důvodu, že jmenovaný neměl u sebe žádné doklady k prokázání totožnosti, byl hlídkou MP předveden na OOPČR Blansko k dalším opatřením. Následně uznal své protiprávní jednání, uhradil vzniklou škodu a blokovou pokutu ve výši 1 000,-- Kč.

16. 10. 2004 — byly v nočních hodinách na MP Blansko nahlášeny neshody mezi manželi v obci Horní Lhota. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se manžel vrátil kolem 03.00 hodin domů a začal svoji ženu verbálně napadat. Hlídku MP přivolala starší dcera z důvodu, že měla strach o svoji matku. Po příjezdu hlídky se muž zklidnil a žena byla strážníky poučena, že se v tomto případě jedná o návrhový přestupek a  pokud chce tuto konkrétní záležitost řešit, musí nejpozději do tří měsíců podat návrh ke správnímu orgánu MěÚ Blansko.

19. 10. 2004 — bylo dozorčí službou MP Blansko přijato oznámení, že na ulici 9. května leží zřejmě opilý muž. Po příjezdu na místo hlídka MP přivolala lékaře NsP Blansko. Následně byl L. K. z Blanska převezen sanitním vozem do místa svého bydliště. Po celou dobu zákroku jmenovaný verbálně napadal a urážel lékaře i strážníky MP. Věc byla dodatečně vyřešena v blokovém řízení.

23. 10. 2004 — v nočních hodinách vyjela hlídka MP na zákrok do restaurace Myslivna v Blansku. Po příjezdu do restaurace bylo zjištěno, že skupina mladíků úmyslně poškodila dveře a výherní hrací automat. Mladíci byli na místě zajištěni a s přihlédnutím ke vzniklé škodě byla přivolána hlídka OOPČR Blansko. Vzhledem k důvodnému podezření, že došlo ke spáchání trestného činu, si věc přebrala k dalšímu opatření.

V uvedeném období strážníci MP v lokalitě ulice 9. května pokračovali v odchytu toulajících se koček. Odchycená zvířata byla následně veterinárně vyšetřena a byla provedena jejich kastrace. Po uplynutí 24hodinové karantény pod odborným dohledem veterináře byly kočky vypuštěny zpět do lokality, kde byly odchyceny. Za uvedené období byly odchyceny celkem tři kočky.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter