Střed okružní křižovatky „u pošty“ ozdobí plastika

8. listopadu 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4968×

Na 43. zasedání Rady města Blanska konaném dne 2. 11. 2004 bylo přijato následující usnesení: Rada souhlasí s tím, aby v rámci akce „Kruhová křižovatka na ul. Svitavské“ byla od pana Leitgeba dle jeho nabídky odkoupena žulová všesměrová pohledová plastika, osazená na hranolovém soklu, která bude umístěna do středu křižovatky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Umístění tohoto typu uměleckého díla koresponduje s některými náměty, které občané Blanska v rámci veřejné diskuze o řešení středu křižovatky v roce 2003 navrhovali.

O jaké dílo tedy jde a jak bude vypadat?

Blanenský sochař p. Leitgeb se svým synem vytvořil dle předlohy univerzitního profesora pro výtvarnou výchovu a sochařskou tvorbu prof. Zdeňka Kučery sochařské dílo pracovně nazývané „proměny“. Toto je provedeno z jednoho kusu žuly a bude umístěno na žulovém soklu vysokém 1 m. Plastika bude také osvětlena dvěma zemními světelnými body, napojenými na veřejné osvětlení.

proměny — socha pro okružní křižovatku proměny — socha pro okružní křižovatku

Jedná se o žulovou všesměrově pohledovou plastiku osazenou na hranolovém soklu rozměrově uzpůsobeném pro umístění na vyvýšeném místě. Tvůrce plastiky uvažuje její situování ve středu nově realizované křižovatky, aby bylo možno při obcházení sledovat proměny tvarů, neboť výtvarné řešení je založeno právě na principu pohybujícího se pozorovatele.

proměny — socha pro okružní křižovatku proměny — socha pro okružní křižovatku

Předmětné výtvarné dílo je svým pojetím soudobé. Při jeho návrhu a zpracování bylo užito jednoduchých a čistých tvarů. Jeho proměny otevírají rozměr vnímání, který není u běžných skulptur obvyklý, dochází zde k přechodům mezi přísně technickými, matematicky přesnými a symetrickými tvary a momenty, kdy se objekt jakoby vzdaluje své materiálové podstatě a stává se elastickým až amorfním.

Město Blansko má jedinečnou příležitost získat za cenu 250.000 Kč hodnotné a originální umělecké dílo.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter