Prioritní akce v rozpočtu na rok 2005

13. listopadu 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 3959×

Ve fázi příprav je rozpočet na rok 2005. Stejně jako každým rokem, i letos se sešlo téměř dvakrát více požadavků, než jsou reálné příjmy. Příjmy jsou plánovány ve výši 280.774 tis. Kč, shromážděné požadavky na financování různých akcí v rámci rozpočtu dosahují výše 545.000 tis. Kč. Je tedy jasné, že bezmála polovina těchto „přání“ nebude vyslyšena.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Už teď jsou v rozpočtu prioritní akce, které jsou plánované dlouho dopředu a určitě nebudou vyškrtnuty. Jednou z nich je rekonstrukce pěší zóny — ulice Rožmitálovy, která si vyžádá investice ve výši 15 mil. Kč. Současně byla podána žádost o dotaci z fondů EU na rekonstrukci středu města Blanska, ze které by mohla být kromě samotné Rožmitálovy ulice zrekonstruována také část až k bývalé hasičce i budova samotná a dokončena východní část Wanklova náměstí plánovanou výstavbou víceúčelové budovy, která je oddělí od okružní křižovatky. Celkové prostředky požadované z fondů EU jsou 100 mil. Kč. Pokud by se nepodařilo tyto prostředky od EU získat, bude se příští rok realizovat pouze samotná rekonstrukce ul. Rožmitálovy.

Podána byla rovněž žádost o dotaci na rekonstrukci hřiště ZŠ Salmova, kde se počítá s investicí 2 mil. Kč z rozpočtu města.

Určité výdaje jsou plánovány i na blanenské koupaliště, jehož opravu a zvelebení by občané jistě uvítali. V příštím roce budou investovány finanční prostředky do zpracování projektu na jeho rekonstrukci. Studii, která ukazuje, jak by mělo koupaliště v budoucnu vypadat, najdete na stránkách organizace Služby Blansko, s.r.o..

Další žádost o dotaci je podána u ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o částku 10 mil. Kč na rozvoj průmyslové zóny Na Brankách.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter