Civilní služba končí

2. prosince 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4166×

Senát schválil dne 4. 11. 2004 vládní předlohu zákona o zrušení civilní služby. Institut civilní služby existoval v České republice téměř 15 let. Civilní služba byla alternativním plněním vojenské služební povinnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

K 30. 9. 2004 bylo v evidenci Městského úřadu Blansko celkem 159 mladých mužů, kteří jsou povinni vykonat civilní službu. Z  toho ji vykonávalo 12 mladých mužů, a to v oblasti zdravotnictví, sociální a ostatních oblastech (knihovna, základní školy, organizační složky obce).

Pokud se organizace např. ve zdravotnictví a sociálních službách rozhodnou vytvořit nová pracovní místa na činnosti, které doposud vykonávali civilkáři, budou moci dle MPSV požádat příslušný úřad práce o dotace na toto pracovní místo.

Zrušení civilní služby souvisí s plnou profesionalizací armády a zrušením povinných druhů vojenské služby (základní a náhradní služby a vojenských cvičení). Civilní služba skončí zároveň s povinnou vojenskou službou. Dne 22. 12. 2004 budou z civilní služby propuštěni všichni mladí muži, kteří ji vykonávají.

 

V našem právním řádu se právo odmítnout výkon povinné vojenské služby poprvé objevilo 14. března 1990 přijetím zákona č.73/1990 Sb., o civilní službě. Ten navázal na mezinárodní úmluvy o lidských právech a uznal právo občana odmítnout výkon povinné vojenské služby (z důvodů náboženského vyznání nebo morálního přesvědčení). Toto právo bylo později zakotveno v Listině základních práv a svobod vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., jako součást ústavního pořádku České republiky.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter