Pozvánka na jednání zastupitelstva

8. prosince 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4229×

14. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v pondělí 13. 12. 2004 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nám. Republiky 1, Blansko. Jednání je přístupné veřejnosti. Program jednání — viz celý článek.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 14. zasedání zastupitelstva města
 3. Návrh na zrušení Vyhlášky č. 9/95 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
 4. Prodej pozemků
 5. Výkupy pozemků
 6. Změny ÚPn SÚ Blansko
 7. Obecně závazná vyhláška o závazné části Regulačního plánu Blansko — Luhy
 8. Návrh Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Dolní Lhota, označené jako D5
 9. Návrh na pořízení Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko v areálu Adast
 10. Pohledávky z bytů
 11. Odprodej Komenského 26
 12. Odprodej kotelny K 19
 13. Návrh na odepsání pohledávky
 14. Návrh novely vyhlášky č. 6/2003
 15. Rozpočtová opatření
 16. Poskytnutí půjček z SFRB
 17. Odpis pohledávek
 18. Rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí 2005
 19. Delegace pravomocí
 20. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva
 21. Interpelace
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter