Do třetice všeho dobrého

7. června 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 5032×

Problém výškové budovy v centru města nebude snadný oříšek k rozlousknutí. Přesto se radní města Blanska o vyřešení snaží již delší dobu. Řešení se v podstatě nabízejí dvě, ale teoreticky je ve hře i třetí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedním může být snaha o získání dotace z Regionálního operačního programu Evropské unie. V rámci tohoto programu se nabízí prioritní osa, která je zaměřena na rozvoj urbanizačních center souvisejících s regenerací a revitalizací urbánních brownfields. Vzhledem k tomu, že tato investice by byla obrovského objemu a Městu se skýtá možnost uspět v celé řadě dalších projektů, které se intenzivně připravují, byla zvolena zatím druhá možnost. A tou je odprodej investorovi, který by sám investoval do regenerace této budovy. Tím by byly ušetřeny finanční prostředky z městského rozpočtu potřebné pro dofinancování případně získané dotace. Proto se již delší dobu Město snaží o odprodej této nemovitosti.

výšková budova
Výšková budova v centru města stále
hledá nového majitele. Foto: S. Mrázek

Zpočátku se zdálo, že o předmětnou nemovitost nikdo neprojeví zájem a nabídky typu zbudování veřejných WC jako investičního záměru to jen potvrzovaly. V další etapě se objevili již serióznější zájemci. Při projednávání tohoto bodu na zasedání rady města však radním pro jejich rozhodnutí chyběla v nabídkách větší konkrétnost investičních záměrů. Dalším důvodem byly i nízké nabídkové ceny, a proto žádnou z nich nevybrala.

Výsledkem rozpravy bylo usnesení, které ukládá opětovné zveřejnění záměru na odprodej. Součástí zveřejněného záměru bude taktéž požadavek konkretizace studie využití takového rozsahu, aby byla použitelná pro případnou změnu územního plánu.

Poslední, třetí variantou, je v podstatě radikální řešení spočívající ve zbourání této blanenské dominanty. Tomuto případnému kroku by podle mne však měla předcházet širší diskuze, protože by šlo o krok již nevratný.

Závěrem lze jen dodat, že rozhodnutí by mělo být učiněno ještě v letošním roce. Především proto, že rozdíl mezi náklady a výnosy na provoz budovy se začíná pomalu ale jistě prohlubovat v neprospěch výnosů a do budoucna by byl pro městský rozpočet velkou zátěží. A také proto, že rekonstrukcí „výškáče“ by byl učiněn další krok k systematické revitalizaci středu města.