Do průmyslové zóny míří pět nových firem

8. června 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3934×

Pět nových firem má v průmyslové zóně zaplnit plochu o výměře asi 43.000 m2 uvolněnou již dříve firmou Blata.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Poté, co firma Blata uvolnila velkou část území v průmyslové zóně, kterou již neměla v plánu dále využít, byl zveřejněn záměr na prodej těchto pozemků za účelem umístění nových průmyslových objektů. Na výzvu zareagovalo pět firem svými nabídkami, v nichž požadují od 1.000 až do 8.000 m2. Jejich umístění si bude řídit Město.

„Nemohli jsme předem naplánovat, kde která firma bude, protože jsme nevěděli, kolik bude zájemců, takže si firmy v rámci svých nabídek samy rozhodly, kde by chtěly realizovat svůj investiční záměr,“ vysvětluje místostarosta Jindřich Král. S firmami pak proběhlo jednání a pro ty, které respektují umístění a podmínky smlouvy, bude schvalovat zastupitelstvo návrh na odsouhlasení prodeje pozemku.

Všechny firmy mají zájem o umístění mezi Čemebem a Novatiskem a chtějí být umístěny vedle Novatisku z důvodu stávajícího komunikačního napojení. Nicméně podmínky pro umístění v průmyslové zóně jsou takové, že se musí všichni společně podílet na vybudování obslužné komunikace podle poměru ploch, které zde žádají. Náklady na její vybudování jsou odhadovány na cca 2,6 mil. Kč.

Firmy, které projevily zájem, dnes už nejsou tajné. Díky výhodným podmínkám má zájem o přesun do Blanska jedovnická firma KOPLAST s.r.o., která by zde dle slov místostarosty mohla zřídit asi 10-15 nových pracovních míst. Dále firma WILMAR s.r.o. zabývající se prodejem oken a žaluzií nebo BMA Trading International s. r. o. se sortimentem náhradních dílů a příslušenství k mobilům. Dále firma PREZENT.CZ s.r.o. s výrobou a montáží světel hledající možnost rozšíření pracovních prostor. Firma NOVATISK a.s. si zažádala o část pozemku za účelem potenciálního rozvoje. A nakonec firma KAPITÁNKA, spol. s r.o., která dnes působí v pronajatých prostorách v areálu bývalého Adastu.

„Tudíž se naplňuje to, že v průmyslové zóně budou podnikat regionální firmy a do budoucna zde stabilizují svoji výrobu. Určitě zde přibudou i pracovní místa," je přesvědčený místostarosta Král.

Stále zůstává volných asi 20.000 m2 v horní části průmyslové zóny se svažitým terénem. I tento pozemek bude moci být v budoucnu využit pro stavbu průmyslového areálu nebo závodu.