Připravované investiční akce v roce 2011

10. března 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 3472×

Krátký výčet připravovaných investičních akcí v roce 2011.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kompostárna Blansko

 • V červnu 2011 bude uvedena do trvalého provozu. Celkové náklady cca 60 mil. Kč, dotace z operačního programu Životní prostředí cca 16,8 mil. Kč. Kapacita kompostárny 2.200 tun/rok biologicky rozložitelného odpadu.

Hořice, oprava komunikace

 • Jedná se o opravu části vozovky Olešná–Hořice, a části místní komunikace, bude-li uzavřena smlouva o spolupráci s Lesy města Brna a manželi Polákovými u ranče na Hořicích. V rozpočtu města 1 mil. Kč.

Autobusové zastávky

 • Budou realizovány dvě zastávky z balíku 6 projekčně a legislativně připravených autobusových zastávek, a to – 2× Podlesí, 3× 9. května, 1× nám. Republiky. Projekčně na rok 2012 budou připravovány další zastávky např. na Zborovcích a další.

Blansko, rekonstrukce komunikace Hybešova

 • Výměna kanalizace, vodovodu, nový chodník, nová šikmá parkovací stání, nový povrch vozovky.
 • Nárůst parkování oproti stávajícímu stavu +17 parkovacích míst.

Cyklostezka, Blansko-Ráječko

 • Navazujeme na cyklostezku obce Ráječko, které požádá o dotaci na část podél krajské vozovky.
 • Naše část se týká severní části průmyslové zóny.
 • V případě obdržení dotace ze SFDI dojde k propojení od chodníku v průmyslové zóně, kde cyklisté mohou využít zpevnění podél tohoto chodníku mlatem a déle pokračovat po asfaltové cyklostezce až k čerpací stanici odpadních vod v obci Ráječko.

Horní Lhota, Na Strážném

 • Rekonstrukce vozovky navazující na provedenou rekonstrukci v roce 2008 u Kaštanu.
 • Rekonstrukce odstraní mlatový povrch stávající vozovky.

Blansko, Pekařská-Sloupečník

 • Rekonstrukce veřejného prostranství spočívající ve vybudování chodníku, parkovacích stání, úpravy zeleně, rekonstrukce části kanalizace.

Těchov, chodníky

 • V tomto roce plánujeme zajistit pochůzí pás (bude-li to možné i chodník) mimo vlastní vozovku v horní části obce, kde v současnosti není možný pohyb chodců jinak než po krajské vozovce.

Zámek Blansko, obnova

 • Bude žádáno o dotaci z ROP Jihovýchod, rekonstrukce nádvoří, výtah, WC, realizace nové muzejní expozice – Reichenbachova laboratoř, expozice Blansek – Moravský kras, audiovizuální síň

Dětská hřiště

 • Požádáno o dotaci na hřiště Zborovce. Situováno bude nad obchodním centrem.

Městské lázně

 • Rekonstrukce vzduchotechniky.

Regenerace sídliště Sever

 • Požádáno o dotaci na I. etapu na MMR ve výši 4 mil. Kč. Předpokládaná výše realizačních nákladů 7 mil. Kč.
 • Dětské hřiště Sever, parkování mezi výškovými budovami „nad Sýpkou“ veřejná prostranství.
 • V projektové přípravě II. etapa – ulice Absolonova.

Nový územní plán – financování

 • Dotace z evropských fondů, integrovaného operačního programu ve výši 1,6 mil. Kč. Náklady dle SOD 2,2 mil. Kč.

Sběrné středisko odpadů

 • Přislíbena dotace z evropských fondů, operačního programu Životní prostředí ve výši cca 40 mil. Kč.
 • Výše investičních nákladů bude v letošním roce tendrována (tzn. výběr dodavatelské firmy).
 • Předpoklad zahájení – jaro 2012.

Dům s pečovatelskou službou, Pod Javory 32

 • Vznik nových 9 bytů.
 • Požádáno o dotaci na MMR pro 8 nových bytů (uznatelné).
 • Celkem zrekonstruováno či přebudováno 15 bytů.

Dům s pečovatelskou službou, Údolní 23

 • V projektové přípravě pro realizaci 2012, včetně úpravy komunikace ulice Údolní.
 • Celkem 16 nových bytů z toho dva byty bezbariérové