Nabídka pronájmu bytů zvláštního určení – bezbariérových bytů

20. května 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 4898×

Město Blansko v současné době nabízí pronájem dvou volných bytů zvláštního určení na ulici Na Pískách v Blansku, které jsou upravené pro ubytování zdravotně postižených osob.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pronájem bezbariérových bytů schvaluje Rada města Blanska na základě návrhu Komise sociální. Pronájem bezbariérových bytů se řídí směrnici č. 1/2011 „Pravidla pro poskytování nájmu byty zvláštního určení – bezbariérové byty“.

Žádosti o nájem bezbariérového bytu se podávají na předepsaném tiskopise na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Blansku. Přílohou žádosti je vyjádření lékaře, zda nájem bytu vzhledem ke zdravotnímu stavu žadatele doporučuje.

Žádost o poskytnutí nájmu bezbariérového bytu může podat občan ČR, který je zletilý, způsobilý k právním úkonům, je občanem bydlícím v podmínkách, které jsou vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nevyhovující a má řádně splněny všechny závazky vůči Městu Blansko (vztahuje se i na rodinného příslušníka – manžela, manželku, partnera, partnerku).

Po schválení pronájmu bytu v radě města požádá Odbor sociálních věcí Městského úřadu Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně o doporučení k uzavření nájemní smlouvy. Po doručení vyjádření Krajského úřadu v Brně sepisuje odbor komunální údržby Městského úřadu Blansko nájemní smlouvu.

Smlouva o nájmu bezbariérového bytu se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku. Pro další období platí stejný režim jako u ostatních bytů v majetku města. Pokud je žadatel nájemcem obecního bytu a bude mu pronajat byt zvláštního určení – bezbariérový byt, je podmínkou pro uzavření smlouvy vrácení bytu obecního.

Podrobnější informace lze získat osobně na oddělení sociálních služeb, v kanceláři č. 20 nebo na tel. 516 775 507.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter