Pozvánka na zasedání zastupitelstva

1. června 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 3580×

4. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1 v úterý 7. 6. 2011 v 15.30 h. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. V článku najdete návrh programu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 4. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Směna pozemků
 5. Ostatní záležitosti oddělení Pozemky
 6. Výkup pozemků
 7. Smlouva o společném postupu při realizaci stavby „Sanace střechy BD Blansko Na Pískách č. p. 2401“
 8. Odprodej volných bytů
 9. Odpis pohledávek
 10. Uzavření dohody o uznání závazku
 11. Odprodej kotelny K18
 12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na úhradu ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravci
 13. Informace o využití odloučených pracovišť Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2011/12
 14. Příspěvky a dotace z rozpočtu města pro rok 2011
 15. Návrh na převod vybraných sportovišť pod správu města
 16. Příspěvky a dotace z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků pro rok 2011
 17. Dotace z rozpočtu města na rok 2011 poskytovatelům sociálních služeb
 18. Rozbor hospodaření města, příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí města za rok 2010
 19. Rozpočtový výhled Města Blansko 2012-2013
 20. Rozpočtová opatření
 21. Informace o zhodnocování volných finančních prostředků města k 31.12.2010
 22. Poskytnutí účelových půjček ze SFRB ČR
 23. Pokyny pro zpracování Návrhu ÚP Blansko
 24. Informace o činnosti Svazku VaK
 25. Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu
 26. Volba předsedy kontrolního výboru
 27. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 28. Interpelace

Ing. Lubomír Toufar
starosta

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter