Občanů města Blanska mírně ubývá

31. ledna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3460×

Se začátkem nového roku přinášejí jednotlivé odbory MěÚ Blansko podrobné informace o činnostech spadajících do jejich kompetence. Zajímavé statistické údaje poskytl i odbor vnitřních věcí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

K datu 9.1.2013 bylo v územním obvodu města Blanska hlášeno k trvalému pobytu 20.629 obyvatel, z toho 590 cizinců. Z toho vyplývá, že obyvatel hlášených k TP ve městě Blansku mírně ubývá. Rozdíl oproti minulým letům je přibližně 200-300 obyvatel. Tento údaj může být však do značné míry ovlivněn mobilitou cizinců. Od 1.7.2010 totiž MěÚ Blansko nevede ve své evidenci údaje o cizincích na našem území, tyto záznamy jsou plně v kompetenci cizinecké policie. MěÚ Blansko je tedy, co se týče informací tohoto typu, odkázán pouze na údaje Českého statistického úřadu. V každém případě počet přistěhovaných a odstěhovaných obyvatel je stabilní (rozdíl asi 32 obyvatel), stejně tak křivka narození – úmrtí je vyrovnaná.

Zajímavým faktem je historický pokles počtu uzavřených manželství ve správním obvodu Matričního úřadu Blansko, loni to bylo jen 54 párů (před MěÚ Blansko 41 sňatků, před orgánem církve 13), v předchozích letech tento počet přesahoval stovku novomanželských párů. Blanenským občanům se v roce 2012 narodilo 207 dětí.

V poslední době pak stále narůstá počet občanů na úřední adrese, nyní je jich 619. Tato skutečnost volá po hledání optimálního řešení, neboť způsobuje řadu problémů, v legislativě však zatím neexistuje způsob, jak stávající situaci řešit. Každým rokem přibude na adrese ohlašovny asi 100 občanů a v žádném případě se nejedná o bezdomovce, spíše o občany, kteří se takto snaží řešit zejména svoje finanční problémy spojené s exekucí apod.

Novinkou od 1. ledna loňského roku je zavedení tzv. off line procesu vydávání občanských průkazů. Pracovnice oddělení vyjíždějí do terénu za občany, kteří by se sami z různých důvodů na MěÚ Blansko nedostali. Loni bylo tímto způsobem vydáno 84 OP. V současné době může být OP vydán i občanům, kteří ještě nedosáhli 15 let věku. Občanské průkazy tak často nahrazují cestovní doklad, protože náklady na jejich vydání jsou asi poloviční.

V oblasti dopravně správních agend je pak situace zhruba stejná jako v loňském roce. Mezi nejčastější přestupky patří zejména jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (169 vyřešených přestupků v roce 2012). Bohužel tento problém je velmi častým důvodem k odebrání řidičského oprávnění (133 vráceno, 185 zadrženo). Na pokutách za dopravní přestupky bylo loni uloženo celkem 2.500.000 Kč. Každým rokem dochází k nárůstu registrovaných řidičů, jedná se asi o 1.000 nově vydaných řidičských oprávnění (celkem 35.490 řidičů).

Na úseku registru silničních vozidel bylo od 1.7.2012 (připojení nového systému centrálního registru vozidel) provedeno celkem 7.916 úkonů (změn). Nutno dodat, že se pracovníci tohoto úseku musí dodnes potýkat s řadou nedostatků nového systému, musí často zakládat ručně chybějící údaje, což samozřejmě zatěžuje nejen je, ale především i samotné občany.

V současnosti evidujeme 19 dopravců v rámci taxislužby, vydali jsme 31 průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby. Nyní se po Blansku a okolí pohybuje asi 30 vozidel, trend je takový, že lidé této služby využívají stále více, nárůst je tedy patrný.

Aktiv BESIP (bezpečnosti silničního provozu) zajišťoval činnost v rámci schváleného plánu práce na rok 2012. V průběhu tohoto roku se prostřednictvím svých členů podílel na organizování a zajištění dopravních akcí a na preventivním působení, zaměřeném na účastníky silničního provozu, především děti, školní mládež, s cílem aktivně se podílet na snižování vývoje dopravní nehodovosti a jejich následků.

  • První pomoc při dopravní nehodě
  • Kdo je vidět, vyhrává
  • Dopravní soutěž mladých cyklistů
  • Hlídky mladých zdravotníků
  • Den s Policií ČR
  • Dny otevřených dvěří na dětském dopravním hřišti
  • Seminář na téma Senior v dopravě

V rámci kraje je Blansko považováno jako jedno z nejlepších měst z hlediska propracování činnosti s různými složkami a zaměření na všechny věkové skupiny obyvatel. V loňském roce se podařilo získat finanční prostředky na obnovu „vozového parku“ na dětském hřišti. Částkou 55.000 Kč přispěl Krajský úřad Jihomoravského kraje, dalších 15.000 Kč poskytlo město Blansko.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter