Územní plány obcí jsou k dispozici na internetu

26. července 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2536×

V souvislosti se současným trendem dálkového poskytování informací po internetu zveřejňuje i stavební úřad celou řadu povinných a obecně užitečných informací formou dálkového nahlížení či mapových služeb.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedná se zejména o územní plány obcí, na které lze nahlížet přes webové stránky města na odkazu www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemni-plany a u každé z obcí ve správním obvodu ORP Blansko se pak lze seznámit s kompletní textovou i výkresovou částí jejího územního plánu. Veřejně jsou přístupné rovněž tzv. územně analytické podklady, které v tematických výkresech a analýzách zachycují průběžné vyhodnocení stavu celého území ORP Blansko.

Zatím jedinou nepovinnou službou jsou historické letecké snímky, protože u dalších zpracovaných témat není dořešena právní a technická stránka publikace dat. Jejich prohlížení je prozatím řešeno pouze v neveřejném režimu, v intranetovém prostředí uživatelů serveru Města Blansko.

Pro zaměstnance městského úřadu byly vytvořeny služby s přehledem sítí technické infrastruktury, jejichž podkladem je spojitá účelová mapa s aktuálními leteckými snímky a s vybranými informacemi z územních plánů včetně údajů o umístěných a povolených stavbách.

Do činností GIS sekce Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje SÚ spadá, kromě údržby a aktualizace zmíněných mapových služeb, také průběžná tvorba nových datových sad a stanovení režimů práce s nimi. Momentálně se jedná o revizi dat místních komunikací v systému evidence pozemních komunikací na území města Blansko. Ve spolupráci s ústředními orgány byla provedena revize vymezení označených ulic a veřejných prostranství, rovněž i nová definice vymezení volebních okrsků.

Do budoucna bude řešeno např. využití a způsob údržby zpracovaných pasportů veřejné zeleně, veřejného osvětlení apod. Samostatnými projekty jsou evidence chat a sběrných nádob odpadů.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter