Územní plány

Ve smyslu §165 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme údaje o vydaných a schválených územních plánech (ÚP), regulačních plánech a místech, kde je možné do těchto územně plánovacích dokumentací (ÚPD) a do jejich dokladových částí nahlížet. Dále zveřejňujeme podle tohoto ustanovení vymezení zastavěných území a zprávy o uplatňování územních plánů v uplynulém období.

Kromě údajů o vydaných a schválených ÚPD, včetně jejich změn, jsou zde zveřejněny kompletní ÚPD (pro vydané ÚP); dále hlavní výkresy ÚPD schválených do konce roku 2006 (územní plány obcí), opatření obecné povahy a územní studie.

Do kompletních dokumentací ÚPD a územních studií je možné nahlížet na Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, Odboru stavební úřad, Městského úřadu Blansko (nám. Republiky 1, Blansko) a u obce, pro kterou byla ÚPD pořízena.

Aktualizace údajů bude prováděna nepravidelně po nabytí účinnosti ÚPD, jejich změn a zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období.


 

Adamov web obce
Blansko web obce
Bořitov web obce
Brťov-Jeneč web obce
Bukovina web obce
Bukovinka web obce
Býkovice web obce
Černá Hora web obce
Dlouhá Lhota web obce
Doubravice nad Svitavou web obce
Habrůvka web obce
Holštejn web obce
Jedovnice web obce
Kotvrdovice web obce
Krasová web obce
Křtiny web obce
Kulířov web obce
Kuničky web obce
Lažany web obce
Lipovec web obce
Lipůvka web obce
Lubě web obce
Malá Lhota web obce
Milonice web obce
Olomučany web obce
Ostrov u Macochy web obce
Petrovice web obce
Rájec-Jestřebí web obce
Ráječko web obce
Rudice web obce
Senetářov web obce
Sloup web obce
Spešov web obce
Svinošice web obce
Šebrov-Kateřina web obce
Šošůvka web obce
Újezd u Černé Hory web obce
Vavřinec web obce
Vilémovice web obce
Vysočany web obce
Závist web obce
Žďár web obce
Žernovník web obce

            aktualizováno: 26. 2. 2024, 10:19 h