Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Blansko navštívil pracovně předseda vlády Bohuslav Sobotka

12. března 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1710×

V rámci své návštěvy jednal s vedením města o problémech ve zdravotnictví po zrušení poplatků nemocnicím, o velkých investičních akcích ve městě i o dlouholetém regionálním tématu – silnici R43.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Premiéra přivítali před radnicí starosta Ivo Polák, místostarosta Jiří Crha a poslanec Lubomír Toufar. Ihned nato se premiér pozdravil v obřadní síni s pracovníky úřadu. „Jsme velice rádi, že pan předseda vlády zavítal na náš městský úřad. Není to až tak vzácná návštěva, protože pan Bohuslav Sobotka zde v minulosti byl již několikrát, ale v roli premiéra je to jeho premiéra,“ uvedl ho starosta Ivo Polák.

premiér v obřadní síni

jednání u starosty

Následovala jednání s vedením města a se starosty okolních obcí. Návštěvu v Blansku zakončila společná tisková konference. Důvody návštěvy na ní objasnil premiér Bohuslav Sobotka: „Chtěl jsem především získat zpětnou vazbu. Vláda připravuje balíček, který by se měl týkat stabilizace financování zdravotní péče a město Blansko je zřizovatelem nemocnice, která byla zasažena tou chybnou podobou úhradových vyhlášek v uplynulých letech. Důležité bude zohlednit připomínky poskytovatelů zdravotní péče v nemocnicích okresního a regionálního typu v připravované úhradové vyhlášce na rok 2015, protože stávající úhradová vyhláška zvýhodňuje specializovaná zařízení a fakultní nemocnice.“

zápis do knihy

předání darů

Letos se tím, že byl zrušen poplatek za pobyt v nemocnici, ulevilo na jednu stranu pacientům. Na druhou stranu nemocnicím vznikl výpadek v příjmech. Že se nejedná o malou částku, potvrdil starosta Ivo Polák: „Výpadek způsobený zrušením poplatků činí v Nemocnici Blansko ročně asi 6 milionů korun.“ Tato čísla podle premiéra Bohuslava Sobotky jednoznačně potvrzují, že je naprosto nezbytné, aby vláda do systému zdravotní péče poslala ještě letos dodatečné finanční prostředky: „Počítáme např. s tím, že stát by zvýšil platby za státní pojištěnce. Je velmi důležité, aby vláda co nejdříve projednala návrh ministra zdravotnictví na to, abychom v rozsahu asi 2 mld. korun ještě letos nemocnicím poslali pomoc a podporu.“

Dalším bodem jednání bylo rovněž čerpání prostředků z Evropské unie. „Jde o to, abychom co nejlépe dočerpali zdroje, které máme k dipozici v rámci staré finanční perspektivy a připravili se na čerpání v příštích letech. Důležité je, aby nové programy pamatovaly na financování dopravní infrastruktury, na místní komunikace ve větších a středních obcích. Programy byly zatím nastaveny jen pro malé obce,“ zmínil premiér.

tisková konference

Dočerpání evropských finančních prostředků ze starých programů se může dotknout také Blanska (viz zmínka v rozhovoru se starostou začátkem roku). Jihomoravský kraj by tak obdržel asi 600 mil. Kč, které by po rozdělení mohla města následně použít na investice např. do dopravní infrastruktury.

Posledním tématem byla silnice R43. Její příprava byla zařazena mezi vládní priority v oblasti dopravní infrastruktury. Dle premiéra bude klíčové provést revizi připravenosti výstavby R43: „Chci iniciovat jednání ŘSD, Ministerstva dopravy a Jihomoravského kraje a dát jasné zadání pro státní správu, aby se s výstavbou pohnulo. R43 by se měla stát přirozeným propojením D1 a R35.“ Starosta Ivo Polák připomněl, že tato věc je úzce spojena s činností Jihomoravského kraje: „Je velice důležité, aby byl schválen územní plán Jihomoravského kraje, od kterého se bude vše odvíjet,“ řekl.

Stanislav Mrázek

 

Brzy v Blansku


19.02. 09:00 h, informační centrum
Blanka slaví 20 let