Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Blanenská populace stárne

22. května 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1488×

Ukazuje se, že ve srovnání s ostatními městy populace na území města Blanska poměrně stárne. Na základě studia vytvořených map daného území je zřejmé, že je nezbytné se stále více zabývat seniorskou tematikou. Jaké je poslání a cíle Pečovatelské služby Blansko, jejíž činnost je v tomto směru podstatná, shrne Bc. Iveta Čípková, vedoucí oddělení sociálních služeb.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Mottem Pečovatelské služby Blansko je „Společně pečujeme o život“. Odkdy je tato služba ve městě poskytována a do jaké míry je schopna své motto naplnit?
Pečovatelská služba má v Blansku dlouholetou tradici, je poskytována s mírnými obměnami od roku 1997. Musím říct, že její průběh a vývoj se v průběhu doby značně posunul. Především se hodně přiblížila k člověku. Na základě nových právních úprav v oblasti zákona o sociálních službách je nutné zajistit, aby služba měla určitou standardizaci. Díky tomu se vše značně posouvá ve prospěch klientů. Pečovatel se tak více zajímá o potřeby klienta a samotná péče se realizuje ve spolupráci s jinými službami, sem patří např. i poskytovatelé zdravotní péče. Klient má tak širší volbu, vybírá si nejen dílčí úkony, o které má zájem, ale i samotné poskytovatele služeb. Úhrady tohoto druhu služeb jsou pak stanoveny vyhláškou č. 505 z roku 2006, která jasně říká, jaký je strop, co se týče financí za poskytování těchto úkonů. Existují názory, že volba výše úplaty by měla být v rukou poskytovatelů i příjemců samotných, já se ale domnívám, že určitá regulace je v tomto případě nutná.“

Jak byste charakterizovala její hlavní poslání a cíle?
„Naším posláním je posilovat soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižení při zvládání běžných životních úkonů tak, aby poskytované úkony umožnily co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí a zároveň pomohly udržet kontakt s vrstevníky. Cílem pečovatelské služby je podpořit klienty v jejich domácím prostředí, zajistit pomoc v domácnosti, fyzickou i psychickou podporu v obtížných situacích apod.“

Jaký je zájem o vaše služby ze strany klientů a odpovídá vašim kapacitním možnostem?
V současné době Pečovatelská služba Blansko obstarává kolem 362 klientů, máme uzavřenou registraci, která je nastavena na 480 klientů, máme tedy stále určitou kapacitní rezervu. Naše služba je poměrně otevřená, řekla bych, že kapacita je úměrná aktuální poptávce. V minulosti jsme však měli i období, kdy jsme kapacitní možnosti překročili, to bylo dáno zvýšeným zájmem o určité konkrétní úkony. Obecně lze říct, že sice klesá počet klientů, ale stoupá objemnost péče o klienta. To je pak vidět i na úhradách za provedené služby, naše příjmy se tak neustále navyšují. V tomto směru využíváme samozřejmě i dotačních programů ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.“

Sledujete věk klientů?
„Ano, tady došlo také k obrovskému posunu. Před 4–5 roky byli naši klienti v rozpětí 76–79 let, teď máme prakticky všechny seniory nad 80 let, jejich věkový průměr je zhruba 80,4 let. Našich služeb ale využívají i mnohem mladší klienti se zdravotním postižením. Také bych ráda zmínila, že se setkáváme stále častěji s osaměle žijícími seniory, jsou to především ženy (přes 370), mužů registrujeme 130.“ 

O jaký druh služeb mají vaši klienti největší zájem?
„Je to především zajištění stravování. Klienti mají možnost si zvolit týden dopředu jedno ze tří druhů jídel, přičemž jedno z nich je dietní. Kvalita stravy se vyhodnocuje každý rok, klienti mají samozřejmě možnost se ke kvalitě připravovaného jídla vyjádřit. Jednou z posledních připomínek byl například návrh zařadit častěji do jídelníčku pokrmy z ryb. Kromě stravy je pak největší zájem o pomoc s osobní hygienou, pomoc v domácnosti, doprovody, dohledy apod. Je to individuální podle potřeb jednotlivých klientů. Nastavení vhodné péče probíhá se sociálním pracovníkem, s každým klientem pak uzavřeme smlouvu, se kterou úzce souvisí vnitřní pravidla. Každý klient má právo a možnost vznést stížnost či připomínky, současně však do jisté míry ošetřuje i problematiku ochrany našich zaměstnanců. Ti se samozřejmě soustavně vzdělávají a zdokonalují v různých oblastech péče.“

S čím se senioři nejčastěji potýkají?
„V současné době se ukazuje, že především s bezbariérovostí vlastního bydlení. Proto také stoupá počet lidí se zájmem o umístění do domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS). To, že se nemohou pohybovat, jak by chtěli, je izoluje od okolí. Věřím, že dojde k dalšímu rozšíření kapacity DPS Pod Javory, kde jsou ještě další byty, které lze přebudovat na více menších jednotek.“

Jsou senioři schopni hradit vámi provedené služby pouze z vlastních prostředků?
„Většina našich klientů využívá příspěvku od úřadu práce, který vyplácí potřebným příspěvek na péči. Pokud je takový člověk trvale závislý na pomoci druhé osoby, pomáháme mu tento příspěvek vyřídit. S ním si pak mohou vybrat jednotlivé služby podle vlastních potřeb. Jsou však i takoví, kterým bohužel ani tento příspěvek nestačí a musí si doplácet z důchodu. Jsme proto neustále v kontaktu s domy seniorů a řešíme, zda není vhodné tyto klienty do takových domů umístit, zejména pak v případě, kdy nefunguje spolupráce ze strany rodiny klienta. Jinak kontrola klienta o účtování provedených služeb je naprosto průhledná. Naši pracovníci totiž používají elektronické čtečky, kterými načítají přímo v bytě čárové kódy provedených úkonů a klient má tak možnost okamžité kontroly svých výdajů.“

Den matek
Společná výroba adventních věnců. Foto: archiv odboru sociálních věcí

Narážíte při své práci na nějaký problém, který vás trápí?
„Chybí nám dostatečné zázemí. Snažíme se neustále o aktivizaci našich klientů, pořádáme pro ně řadu kulturních akcí, aby se necítili izolovaní. V rámci DPS sice určité společné prostory máme, ale jsou nedostatečné. Nemáme problém získat školy nebo školky, které pro nás vytvářejí hezké programy, besídky, zábavná odpoledne apod., problém je najít vhodný prostor pro co nejvíce seniorů. Velmi rádi spolupracují a zapojují se i do různých studentských projektů týkajících se stárnutí populace.“

Kde mohou případní zájemci získat více informací o vámi poskytovaných službách?
„Veškeré informace vám poskytnou pracovníci Odboru sociálních služeb MěÚ Blansko na nám. Republiky 1. Zde zájemci obdrží vstupní balíček informací pro klienty Pečovatelské služby města Blanska, ve kterém jsou veškeré informace o poskytovaných službách a cenách. K dispozici jsou i následující telefonní čísla: 516 775 507, 516 775 513.

Další informace o činnosti Pečovatelské služby najdete zde.

Řadu aktuálních informací lze získat i na portálu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko.

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


19.02. 09:00 h, informační centrum
Blanka slaví 20 let