Třetí úplná aktualizace Územně analytických podkladů je u konce

8. února 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1299×

V prosinci loňského roku byla dokončena tzv. třetí úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále jen ÚAP). Jedná se o ÚAP, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

První ÚAP byly zpracovány v listopadu 2008 a povinnost zajišťovat pravidelné aktualizace vyplývá pro úřad územního plánování, kterým je Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru stavební úřad MěÚ Blansko (ÚÚP), z ustanovení § 28 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

Společně s územními studiemi slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace, k jejich změně a pro rozhodování v území. Kromě zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území obsahují výčet hodnot území, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, vyhodnocení udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (rozbor udržitelného rozvoje území).

V současné době jsou ÚAP zveřejněny ve formátu PDF na adrese https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemne-analyticke-podklady a formou mapových služeb ÚUP na adrese https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/mapove-sluzby.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter