BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Auditoři ověřili hospodaření města bez výhrad

17. června 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1238×

Jako každý rok, i za rok 2014, si Město Blansko nechalo přezkoumat hospodaření auditorskou firmou. Přezkum hospodaření je povinností vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Předmětem přezkoumání je rozpočtové hospodaření města a jeho hospodářská činnost, tvorba a použití peněžních fondů, vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu jiných subjektů, nakládání s majetkem, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, ručení za závazky jiných osob, zastavování věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen apod.

Cílem je ověřit, zda vše probíhalo v souladu s příslušnými právními předpisy.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a ani žádná rizika, a proto bylo hospodaření ověřeno bez výhrad.

Kompletní zpráva o výsledku přezkumu je součástí závěrečného účtu Města Blansko za rok 2014, který je zveřejněn na úřední desce a bude ho projednávat zastupitelstvo 23. června 2015.

finanční odbor

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918