Auditoři ověřili hospodaření města bez výhrad

17. června 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1927×

Jako každý rok, i za rok 2014, si Město Blansko nechalo přezkoumat hospodaření auditorskou firmou. Přezkum hospodaření je povinností vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Předmětem přezkoumání je rozpočtové hospodaření města a jeho hospodářská činnost, tvorba a použití peněžních fondů, vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu jiných subjektů, nakládání s majetkem, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, ručení za závazky jiných osob, zastavování věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen apod.

Cílem je ověřit, zda vše probíhalo v souladu s příslušnými právními předpisy.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a ani žádná rizika, a proto bylo hospodaření ověřeno bez výhrad.

Kompletní zpráva o výsledku přezkumu je součástí závěrečného účtu Města Blansko za rok 2014, který je zveřejněn na úřední desce a bude ho projednávat zastupitelstvo 23. června 2015.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter