Jihomoravský kraj vybral variantu přemostění na Staré Blansko

17. července 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 5474×

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy na žádost města Blanska uvedl preferovanou variantu pro zapracování do územně plánovací dokumentace města a pro další přípravu stavby. Jde o další krok v procesu plánování stavby mostu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vše je zatím ve stupni technické studie, jejíž dokumentace řeší celkem 4 varianty nového dopravního propojení ulic Svitavská a Brněnská mimoúrovňovým křížením stávající železniční tratě. Nové dopravní propojení silnic má výhledově nahradit stávající dopravní propojení přes okružní křižovatku v blízkosti přejezdu na ulici Rožmitálově v Blansku.

Pro zapracování řešení návrhu nového dopravního propojení silnic v předložené technické studii do územně plánovací dokumentace města Blanska bude do připravované řešené změny ÚP Blanska vymezen návrhový koridor dopravní infrastruktury pro přeložku silnice v intencích varianty III s šířkou koridoru pro těleso komunikace zvětšenou na obě strany min. o 10 m.

„Variant bylo rozpracováno několik z toho důvodu, že Jihomoravský kraj hledal ideální křížení nové trasy s železničním koridorem a řekou Svitavou. Schválena byla ta, která je již delší dobu prezentována. Díky tomu může nyní město začít vykupovat potřebné pozemky a zpracovat stavební projekt,“ doplnil Marek Štefan.

Zatímco varianta I z roku 1998 počítala s napojením přes řeku v kolmém směru od ulice Fügnerovy až na ulici Brněnskou, všechny další varianty už řeší šikmé napojení na její odbočku k nádraží.

Krajský úřad na základě zpracované a poskytnuté technické studie zadá zpracování investičního záměru (dále jen IZ), který bude následně projednán v orgánech Jihomoravského kraje. Na základě schváleného IZ a vymezení návrhového koridoru dopravní infrastruktury v platném ÚP města Blanska bude možné přikročit k přípravě v případě, že bude k dispozici potencionální zdroj finančních prostředků i k realizaci stavby.

„Pro nás je to pozitivní zpráva, že kraj zařadil danou variantu do svých plánů a je to tak oficiální studie, na které se bude dál pracovat. Pro nás to teď znamená především vykoupit všechny potřebné pozemky. Dokud je nebudeme mít, nemůžeme dělat nic dalšího,“ upozornil místostarosta Jiří Crha.

přemostění studie
Schválená Varianta III

Stavbou přemostění chce město vyřešit hned dva problémy, a to rychlou dostupnost Starého Blanska pro hasiče nebo zdravotní záchrannou službu a také kolony čekajících aut u přejezdu Blansko-město, které ve špičkách blokují kruhový objezd na hlavním tahu městem. Provoz na železničním koridoru je tak hustý, že závory jsou ve špičkách spuštěné až 40 minut v hodině.

Stopadesátimetrový most má přijít na bezmála 200 milionů korun.

Stanislav Mrázek

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter