Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město pokračuje s výkupem pozemků na stavbu silničního mostu

21. ledna 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2275×

Most přes řeku Svitavu a koleje by měl vyřešit nevyhovující dopravní situaci v centru Blanska. Cílem vedení města je zajistit do roku 2018 výkup všech dotčených pozemků a připravit projektovou dokumentaci. Další kroky jsou na Jihomoravském kraji, v jehož režii dotčená akce za bezmála dvě stě milionů je. Jednat o tom budou Blanenští s hejtmanem Michalem Haškem. O stavbě a co jí předchází si povídáme se starostou města Ivo Polákem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Proč město uvažuje o nadjezdu a co by měl vyřešit?

Současný přejezd na Staré Blanko na ulici Rožmitálově vůbec nevyhovuje kapacitě automobilové dopravy. Je to potenciálně nebezpečné místo. Navíc jsou zde ve velmi krátkých intervalech spouštěny závory, a to omezuje přístup integrovanému záchrannému systému, což je podle mě jeden z velkých problémů, který by město tímto nadjezdem chtělo vyřešit.

Jedná se o velkou investiční akcí. Kdo se na ní podílí?

Tato akce je zcela v kompetenci Jihomoravského kraje, protože se jedná o propojení ulice Svitavské s ulicí Brněnskou, které jsou krajskými silnicemi. Hlavním investorem tak bude Jihomoravský kraj.

Město Blansko ale poskytuje součinnost při realizaci takto velké investiční akce, a to především v zabezpečení vlastnictví pozemků, kterých se tato stavba dotkne. Po schválení zastupitelstvem město přistoupilo k výkupu dotčených pozemků s tím, že zhruba polovina jich je již ve vlastnictví města Blanska.

Další pozemky, například ve vlastnictví společnosti Lidl, jsou prozatím rozjednány. Naším cílem je, aby do roku 2018 byly všechny potřebné pozemky ve vlastnictví města Blanska a stavba tak mohla být zdárně zahájena.

přemostění – vizualizace

Jaké další kroky musí být před zahájením stavby učiněny?

V součinnosti s Jihomoravským krajem pracujeme na přípravě projektové dokumentace. Ta bude společně s výkupy probíhat do roku 2018. Chceme, aby byl tento investiční záměr schválen v Radě Jihomoravského kraje. Tím bude zařazen do plánů Jihomoravského kraje, co se týká financí.

Všechny tyto otázky by vedení města Blanska mělo probrat s hejtmanem Jihomoravského kraje v průběhu jeho návštěvy Blanska na přelomu února a března tohoto roku, kdy právě přemostění na Staré Blansko bude hlavním tématem.

Co všechno bude v rámci této stavby vybudováno?

Vznikne nájezd na most od ulice Svitavské naproti ulici Fügnerově. Procházet bude kolem Lidlu na Staré Blansko, kde bude kruhovým objezdem napojen na ulici Brněnskou. Na Starém Blansku vznikne nejen kruhový objezd, ale také nová parkovací místa.

Je myšleno i na bezpečnost chodců a cyklistů. Na mostě bude jak obslužná osmimetrová komunikace pro obousměrnou dopravu, tak i užší tři metry široká cesta pro pěší a cyklisty.

Jaké jsou plánované náklady?

Náklady v této chvíli odhadujeme do 200 milionů korun. Přesné náklady určí až projektová dokumentace.

Jakou výší se podílí město?

Město se podílí hlavně výkupem pozemků. Letos se vydaná částka pohybuje mezi 6,5–7 miliony korun. V budoucnu bychom se mohli podílet i na vypracování projektové dokumentace.

Chceme jednat i se Správou železničních a dopravních cest o jejím podílu na budování přemostění ve spolupráci s městem Blanskem a Jihomoravským krajem. Jaká by tato spoluúčast byla, je na jednáních, která chceme vést v příštích měsících.

Po roce 2018, kdy by toto vše mělo být připraveno, by mohl Jihomoravský kraj zažádat o finanční prostředky z dotací Evropské unie, pokud budou v této oblasti vypsány, nebo počítat s touto investicí ve svém rozpočtu.

Pozn. red.: O tom, jak bude vypadat přemostění, jsme již psali v článku Jihomoravský kraj vybral variantu přemostění na Staré Blansko.

red

 

Brzy v Blansku


01.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
01.06. 20:00 h, zámecký park
Velký koncert SEBASTIAN s kapelou
04.06. 19:00 h, kino
VYNÁLEZCE A PRŮMYSLNÍK ERICH ROUČKA
06.06. 09:00 h, kino
Finále soutěže dětských filmů Zlaté slunce 2019

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.