BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Aktuální informace k dotačním programům v oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti

17. října 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1083×

Na stránce s informacemi k dotačním programům na www.blansko.cz byly aktualizovány následující dokumenty: dotační program sport, dotační program kultura a zájmová činnost. Současně byly nahrazeny formuláře k podávání žádostí o dotace z těchto programů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pravidla Dotačního programu v oblasti podpory kultury zájmové činnosti

Pravidla zůstala téměř shodného znění jako pro rok 2016 s výjimkou skutečnosti, že v rámci 2. pilíře (akce) není možné žádat o dotaci na náklady spojené s pořádáním plesů či jiných tanečních zábav a že budou bodově lépe ohodnoceny akce cílící na početnější publikum

Pravidla Dotačního programu v oblasti podpory sportu: oproti roku 2016 došlo k zásadní změně, kdy nově lze o dotaci žádat ve třech složkách, a to:

  • 1. složka – v současné době určena pouze pro Služby Blansko, s. r.o., sportovní kluby v této složce nežádají. Dotace bude využita na snížení nákladů na pronájmy jednotlivých sportovišť.
  • 2. složka – určena sportovním klubům, které provozují vlastní sportovní zařízení na území města (do žádosti je nutno uvést, o které sportoviště se jedná a jaká je hodinová nákladová cena na jeho provoz)
  • 3. složka – určena všem sportovním klubům na veškerou činnost, tj. vč. úhrady nájmů (žadatelé uvedou do žádosti v případě nájmů na sportovištích v majetku města ceny nájmů dle ceníku pro aktuální rok 2016, tj. plnou hodinovou sazbu)

Dílčí změnou je dále omezení dotace v případě osob starších 18 let pouze na ty členy, kteří se účastní oficiálních soutěží zaštítěných sportovním svazem (např. ČUS)

Formuláře všech žádostí jsou zveřejněny na webových stránkách města. Žádosti je nutné podat ve zcela shodné podobě jak v tištěné verzi, tak v elektronické verzi v 1 souboru pdf.

Žádosti je možné podávat do 11. listopadu 2016. O přidělení či nepřidělení dotace budou rozhodovat orgány města v průběhu prosince 2016 až března 2017.

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.