Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Začalo kácení dřevin rostoucích mimo les

4. prosince 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 833×

Od počátku listopadu do konce března následujícího roku probíhá období vegetačního klidu dřevin a na Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko tak přibývají žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Příslušné formuláře „Žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les“ jsou k dispozici buď přímo na odboru životního prostředí anebo v podatelně městského úřadu na nám. Republiky 1 či na www.blansko.cz.

Dle platné právní úpravy může dřevinu rostoucí mimo les pokácet bez povolení místně příslušného úřadu každá osoba, která je vlastníkem a současně uživatelem pozemku, a to pouze v případě, že se jedná o strom, jehož obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je menší než 80 cm. Bez povolení lze vykácet keřové porosty o souvislé ploše do 40 metrů čtverečných. Současně však musí být splněna podmínka, že dřeviny nenáleží do významného krajinného prvku, nerostou ve zvláště chráněném území a nepatří k památným stromům.

V uplynulém období vegetačního klidu na přelomu let 2015/2016 vydal Odbor životního prostředí MěÚ Blansko celkem osmadvacet rozhodnutí k pokácení 45 kusů stromů rostoucích mimo les na území města Blansko a jeho městských částí. Za pokácené dřeviny bylo nařízeno provedení náhradní výsadby v celkovém počtu 58 kusů stromů a 8 m2 keřových porostů. V počtu vydaných rozhodnutí je i jedno rozhodnutí, kterým bylo požadované kácení dřeviny rostoucí mimo les zakázáno. Důvodem zákazu kácení dřeviny (břízy) byl její dobrý zdravotní stav.

Z výše uvedeného výčtu povolených kácení dřevin došlo k největšímu zásahu do zeleně (pokácení osmi kusů bříz) při rekonstrukci fotbalového hřiště na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku. O vydání povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les požádala polovina občanů města Blanska, druhá polovina pak připadla na podnikající fyzické a právnické osoby.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918