Park na náměstí Republiky se otevře lidem

6. října 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 4689×

V pondělí 2. října město zahájilo převzetí díla na náměstí Republiky – upravené prostranství po hotelu Dukla. Převzetí neprobíhá bez výhrad. Ty musí dodavatel odstranit do 9. října. Pak bude plocha zpřístupněna veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

„Výhrady, které město uplatnilo, jsou především nedostatečné úpravy zeleně, očištění prvků od malty, ostrá místa nebo poškozené nátěry,“ vyjmenoval nalezené závady starosta Ivo Polák.

Ve čtvrtek 5. října se uskutečnila kolaudace a kolaudační rozhodnutí by mělo být vydáno právě do 9. října. Z kolaudace vyplynuly ještě požadavky na označení schodů výraznou barvou pro slabozraké, zhutnění mlatového povrchu a vypnutí sítě pergoly. Důležité pro město bylo, aby byla dodržena celková koncepce.

V pondělí 9. října po odstranění všech závad bude plocha předána do užívání obyvatelům města. Prozatím s ohraničenou plochou, kde má stát kavárna a kam nebude umožněn přístup.

Termíny stavby a dokončení kavárny přiblížil místostarosta Jiří Crha: „Je hotová projektová dokumentace a v příštím týdnu by mělo být vypsané výběrové řízení nejen na zhotovitele, ale také na pronajímatele nové kavárny. Pokud půjde vše bez zádrhelů, mohla by být montovaná kavárna hotová asi za tři měsíce. V závislosti na počasí je pravděpodobný termín dokončení jaro 2018.“

dokončování prostranství po DUkle
V posledních dnech měsíce září se pracovalo opravdu vehementně na dokončení díla. Fota: S. Mrázek

Náklady za předělání prostranství jdou na vrub zhotovitele

„Poprvé mělo být hotovo do konce roku 2016. Pak došlo k prvnímu prodloužení, a to zejména kvůli počasí a nějakým vícepracím. Druhý termín byla firma ze svého pohledu připravena splnit, předání stavby chtěla provést ještě před ukončením termínu, ale město Blansko stavbu nepřevzalo,“ vysvětlil další zdržení Jiří Crha.

Celá záležitost podle něho vyvolává v Blansku hodně emocí, město proto nemohlo postupovat jinak, než trvat na kvalitně odvedené práci a na tom, aby byl základní koncept stanovený architektem dodržen.

„Všechny prvky, které byly předělávány, město samozřejmě neplatí. To jde na náklady dodavatelské firmy,“ ujistil Crha.

Vysoutěžená cena, která činí 8,2 milionu korun bez DPH, byla zatím dodržena. Co se týká dalšího vztahu s dodavateli (pokuty, penále apod.), to bude předmětem dalších jednání jak vedení města, tak zastupitelstva města Blanska.

Park na náměstí Republiky – noční foto

Úpravy v centru města letos ale ještě nekončí. V rozpočtu na tento rok je ještě částka na úpravu kolem nového prostranství. Dojde k opravě chodníků a úpravě zeleně. Podrobněji jsme o tom psali v článku Střed města čekají další úpravy.

Stanislav Mrázek