Plnění programového prohlášení rady (III. díl)

7. června 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1672×

Tématu, do jaké míry se podařilo, či nepodařilo vyplnit Programové prohlášení Rady města Blanska pro volební období 2014–2018, se věnujeme celkem ve čtyřech samostatných článcích. Díl třetí: Cestovni ruch a zahraniční styky, veřejná správa a komunikace s občany

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Cestovní ruch a zahraniční styky

Podpora vytvoření destinačního managementu pro rozvoj cestovního ruchu na Blanensku

Destinační management destinace Moravský kras a okolí absolvoval proces certifikace, a může na svou činnost čerpat prostředky z dotací Jihomoravského kraje. Jeho hlavním posláním je koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu v rámci regionu. Město Blansko se na jeho činnosti přímo podílí jednak prostřednictvím svých zástupců v destinačním kolegiu, dále i svou účastí na veletrzích se zaměřením na cestovní ruch, na tvorbě nových propagačních materiálů, vydávání letních turistických novin a podobně. Město Blansko je také účastníkem úspěšného projektu Pohádkové království šneka Krasíka. S tímto kulturním a společenským sdružením Blanenští úspěšně spolupracují také při využití některých dotačních titulů.

Rozvoj a podpora kontaktů s partnerskými městy

V oblasti zahraničních styků města Blanska došlo v posledních letech k prohloubení spolupráce zejména s polskou Legnicí, slovenským Komárnem a italským Scandianem. Dosavadní spolupráce, zaměřená převážně na sportovní či kulturní výměny skupin obyvatel jednotlivých měst, byla rozšířena také o oblast spolupráce mezi seniory, studenty nebo umělci. Galerie města Blanska letos měla tu čest poskytnout své prostory přehlídce nejlepších prací loňského ročníku mezinárodní soutěže v rámci legnického festivalu satirického humoru Satyrykon. Scandiano se v posledních letech zaměřuje, mimo jiné, i na téma fotografie. Profesionální fotografové z Blanska se tak loni mohli prezentovat na výstavě Fotografia Europea. Naopak mladí amatérští milovníci fotografie dostali letos příležitost účasti na fotografickém workshopu v rámci mezinárodního projektu Sociography. Po několika letech stagnace postupně ožívají i vztahy s rakouským Mürzzuschlagem. Aktuálně se do Blanska chystá tamní dechová hudba. Se svým vystoupením se v červnu představí v rámci tradičních promenádních koncertů.

fotograficka-vystava-ve-scandianu-63089-0_550.jpg
Blanenští fotografové loni přijali pozvání k účasti na fotografické výstavě instalované v historické budově nemocnice v italském Scandianu. Foto: I. Stejskal

Veřejná správa a komunikace s občany

Podpora moderních forem komunikace s občany

Facebookový profil má město Blansko zřízeno od roku 2016. Prochází denní aktualizací, má více jak tisícovku fanoušků a stejný počet sledujících. Touto formou Blanenští informují o aktuálním dění ve městě, kulturních a sportovních akcích, investicích, komunální údržbě či krizových situacích. Svůj profil má město Blansko také na sociální síti Twitter. Pro účely snadnějšího zmapování havarijního stavu městského mobiliáře, komunikací a podobně byla zavedena aplikace Zmapujto.cz, díky které mohou obyvatelé města rychle nahlásit drobné závady a sledovat i stav jejich opravy či řešení dané situace. Konkrétní dotazy, směrované vedení města Blanska, mohou Blanenští zadávat prostřednictvím služby „Otázky a odpovědi“ na městských webových stránkách www.blansko.cz. V roce 2016 byl spuštěn také mobilní turistický průvodce městem. Mobilní aplikace pro telefony se systémem Android a iOS je vždy dostupná, nahrazuje tištěné propagační materiály a poskytuje turistické i praktické informace o městě a Moravském krasu.

Podpora oprávněných požadavků občanských aktivit v jednotlivých částech města

Dlouhodobé podpoře společenského, kulturního i sportovního života ze strany města Blanska se těší jeho místní části. S náměty na zlepšení nebo problémy, se kterými se lidé v jednotlivých částech města potýkají, seznamují blanenské radní tzv. občanské aktivity. Ty jsou vedením města vnímány jako partneři, kteří mu předávají cenné informace o aktuálních problémech ve svých obcích. K plnění jednotlivých požadavků dochází jejich průběžným schvalováním v rámci rozpočtu města.

Podpora sborů dobrovolných hasičů v částech města

Město zřizuje jednotky SDH a zajišťuje je po materiální stránce. Z rozpočtu města je na jejich výdaje každým rokem vyčleňováno zhruba půl milionu korun. Vedle toho Blanenští zajišťují opravy objektů hasičských zbrojnic, zejména formou dotací z Jihomoravského kraje. Z krajského rozpočtu město čerpá finance i na vybavení výstrojí a výzbrojí s tím, že se pak na potřebných výdajích spolupodílí. Nového sušáku požárních hadic se tak dočkali dobrovolní hasiči na Klepačově a v Dolní Lhotě. Jednotkám na Obůrce a na Klepačově bylo pořízeno starší požární vozidlo. Z nového vozu se pak těší i jednotka dolnolhotských dobrovolných hasičů. Město Blansko podporuje také spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje. Na provoz a činnost blanenské stanice ročně přispívá částkou ve výši dvou set tisíc korun.

vuz-pro-hasice-v-dolni-lhote-17083-0_550.jpg
Město Blansko získalo 500tisícovou dotaci na nákup nového požárního vozidla pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Dolní Lhota. Z městské pokladny přispělo částkou 1,3 milionu korun. Foto: S. Mrázek

Naším přáním je, aby každému z vás byly uvedené kroky ku prospěchu, a abyste přes existenci projektů, na něž se ještě nedostalo, nezapomínali na ty, které vám již nyní zlepšují každodenní život. Věříme, že Blansko je nejen pěkným místem pro život, ale i atraktivní destinací, jež láká po celý rok nejen české, ale i zahraniční návštěvníky, a která se tak může oprávněně pyšnit přízviskem brána do Moravského krasu.

Příště: Rozvoj města, Hospodaření města, Doprava a infrastruktura

Rada města Blanska