Bydlení pro osamělé rodiče s nezaopatřenými dětmi a bezbariérové byty

25. července 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1864×

Město Blansko usiluje o vytvoření systému pomoci lidem, kteří nemají vyřešenou otázku bydlení, ať již z důvodu samotné absence nebo např. z důvodu nevyhovujících bytových podmínek v závislosti na nepříznivém zdravotním stavu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Překonat bytovou nouzi nabízí město Blansko osamělým rodičům s nezaopatřenými dětmi ve formě dočasného sociálního bydlení, zpravidla na jeden rok.

Po dobu dočasného bydlení je s klientem vedena individuální sociální práce. Klient by měl být schopen samostatně nebo s pomocí nepojistných sociálních dávek hradit ubytování, což by mělo přispívat k jeho větší odpovědnosti a samostatnosti. Současně za pomoci sociálního pracovníka hledá dlouhodobé nájemní bydlení, např. formou přidělení bytu v majetku města při splnění stanovených pravidel.

Při přidělování dočasného sociálního bydlení musí zájemce splňovat určitá kritéria, jako je např. trvalý pobyt žadatele v Blansku, nesmí mít vůči městu dluh.

Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech na odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko. Příslušné formuláře jsou k dispozici na oddělení sociální pomoci, kancelář. č.120, také ke stažení na www.blansko.cz.

Pro osoby se zdravotním postižením město Blansko nabízí bezbariérové byty upravené pro bydlení osob se zdravotním postižením. Byty jsou vhodné pro občany, kteří jsou schopni vést poměrně samostatný život v uzpůsobených podmínkách.

Žadatelům i nájemcům těchto bytů je poskytována podpora a pomoc při řešení jejich nepříznivé situace v přirozeném prostředí. Sociální pracovníci mohou být nápomocni například při komunikaci s úřady, při zprostředkování pečovatelské služby, nicméně s každým spolupracují dle individuálních potřeb.

Žádost o nájem bezbariérového bytu může podat občan, který je svéprávný, zletilý a bydlí v nevhodných podmínkách vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Nesmí mít žádné nesplněné závazky vůči městu Blansku (tato podmínka se vztahuje i na osoby, které tvoří s žadatelem rodinnou domácnost). Žádost může podat také zákonný zástupce nezletilé osoby, která žije v nevhodných podmínkách vzhledem ke zdravotnímu stavu.

Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech na odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko. Příslušné formuláře jsou k dispozici na oddělení sociální pomoci, kancelář. č.122, také ke stažení na www.blansko.cz.