Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Chceme zvyšovat kvalitu života obyvatel Blanska, shodli se radní

5. února 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 1154×

V rámci tiskové konference, která proběhla v pátek 1. února, seznámil starosta města Jiří Crha přítomné novináře s Programovým prohlášením Rady města Blanska pro volební období 2018 až 2022.

Rada města Blanska v něm navazuje na výsledky práce samosprávy z předchozích volebních období. „Naším hlavním cílem je, aby se město Blansko stalo pro jeho obyvatele atraktivním místem pro život,“ zdůraznil blanenský starosta Jiří Crha.

Politické strany, tvořící koalici v čele města, provedly soupis hlavních bodů svých volebních programů, společně je projednaly a připravily do konečné podoby, kterou schválila rada města na svém šestém zasedání. To proběhlo v úterý 29. ledna.

Aktuální programové prohlášení rady se opírá o důležitý materiál, kterým je Strategický plán rozvoje města, v jehož naplňování Blanenští hodlají pokračovat po další čtyři roky.

Dokument je rozdělen do několika oblastí, kde jsou shrnuty konkrétní cíle a projekty. „Jednou z našich hlavních priorit je zrevitalizování prostor ‚předzámčí’ včetně budovy bývalé hasičky, kterou jsme se rozhodli ponechat v majetku města,“ připomněl starosta města Blanska s tím, že o konečné podobě budovy a jejím využití se teprve jedná.

hasicka-64253-0_550.jpg
Zda bývalou hasičku Blanenští zbourají a postaví novou budovu, nebo přestaví původní objekt, není dosud jisté. V jednání je i její další využití. Foto: J. Franchi

„Velmi důležitým krokem bude zahájení realizace přemostění řeky Svitavy na Staré Blansko ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Touto stavbou v prostoru křižovatky ulic Svitavské a Fügnerovy, s napojením na ulici Brněnskou pod areálem společnosti Synthon, bude zajištěna nejen rychlá dostupnost Starého Blanska pro hasiče nebo zdravotní záchrannou službu, ale také zmizí kolony čekajících aut u přejezdu Blansko-město, které ve špičkách blokují kruhový objezd na hlavním tahu městem,“ vysvětluje Crha.

V rámci tiskové konference zmínil rovněž záměr města pokračovat v kompletní revitalizaci sídliště Zborovce, mimořádnou investicí bude i rekonstrukce městských lázní včetně vybudování zázemí pro sportovní kluby v bývalé ubytovně na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka.

„Dojde i na dokončení úprav prostranství po bývalém hotelu Dukla na náměstí Republiky, kde přibude původně plánovaná kavárna,“ dodal starosta města Blanska.

Shody dosáhli blanenští radní i v otázce nulové tolerance hazardu na území města. Novinkou je zavedení participativního rozpočtu. Veřejnost se tak bude moci zapojit do procesu rozhodování, kterým projektům by v Blansku dali nejraději „zelenou“. Město na ně vyhradí částku ve svém rozpočtu.

Programové prohlášení Rady města Blanska pro volební období 2018–2022.

Jana Franchi