Za pokácenou pětici topolů u nádraží město vysadí osm javorů

25. března 2020, tiskové zprávy, přečteno: 1714×

Na parkovišti u vlakového nádraží v ulici Edvarda Beneše v Blansku ve středu začalo kácení pětice topolů černých. Stromy odstraní pracovníci Technických služeb Blansko ve spolupráci se specialisty na rizikové kácení dřevin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kácení asi šedesátiletých stromů vysokých zhruba dvacet metrů doporučil odborný posudek dendrologa. Ten si město nechalo zpracovat po vichřici, která Blansko zasáhla na začátku února letošního roku. Tehdy se vlivem silného větru ze stromů odlomilo několik větví, které pak poškodily tři pod nimi zaparkovaná auta.

Odstranění vzrostlých dřevin po odborném posouzení dendrologem povolil Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko. „Kácení doporučil odborný posudek, byť se stromy zdály na první pohled zdravé. Topol černý není dřevina vhodná do zástavby a nemohli bychom garantovat, že při silném větru nedojde opětovně k rozlomení a pádu dalších větví a tím škodám na majetku nebo na zdraví. S ohledem na stáří a výšku stromů je lepší na místě zasadit vhodnější dřevinu,“ zdůvodnil vedoucí blanenského odboru životního prostředí Jaroslav Konečný.

Těsně před kácením se objevily informace, že na jednom ze stromů se nacházejí hnízda veverky obecné. Na místě bylo kvůli tomu provedeno šetření odboru životního prostředí a pracovníka Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, které ale přítomnost chráněných živočichů neprokázalo. Obsazená hnízda veverky neobjevili ani pracovníci během samotného kácení stromů. „Na druhém topolu od okružní křižovatky jsme skutečně ve výšce asi 20 metrů zjistili dvě dutiny ve stromě, nebyly v nich ale ani hnízda veverky obecné, ani zde nehnízdil žádný jiný živočich,“ potvrdil Konečný.

Topoly se kácí kombinovanou metodou. Specialisté na rizikové kácení v korunách nejprve odřezávají větve, které se pak pomocí jeřábu spouštějí na zem. Jejich další rozřezávání pak zajišťují pracovníci Technických služeb Blansko. Samotné kácení hlavních kmenů přijde na řadu v příštích dnech.

„Topoly jsou krátkověké dřeviny a většinou už po uplynutí nějakých šedesáti let se u nich vyskytují defekty jednak v kořenovém systému a jednak ve kmenech. Zrovna v tomto městském prostředí, kdy je téměř celá kořenová plocha zaasfaltovaná nebo zadlážděná, to pro topoly není úplně vhodné. Tyto stromy jsou v podstatě na hraně živostnosti,“ zhodnotil Václav Jež, který kácení stromů provádí.

Odstraňování topolů a odklízení dřeva a větví potrvá několik dní. Za pokácené stromy bude v travnatých pásech u parkoviště provedena náhradní výsadba osmi javorů klen.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter