Dopravní omezení na průtahu Blanskem končí. Motoristé mohou využívat nový kruhový objezd u Penny marketu

30. listopadu 2021, tiskové zprávy, přečteno: 3831×

Více než čtyři měsíce trvající dopravní omezení na hlavním průtahu Blanskem končí. Od úterý 30. listopadu je průjezdný nový kruhový objezd u Penny marketu. Okružní křižovatka, kvůli které byla od 12. července uzavřená hlavní dopravní tepna ve městě, je první částí stavby nového přemostění na Staré Blansko. Dělníci už dokončili práce na silnici, v následujících dvou týdnech ale budou dokončovat práce na chodnících v okolí kruhového objezdu. Místem je proto nutné projíždět se zvýšenou opatrností.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Novou okružní křižovatku se podařilo zprůjezdnit v úterý po 16. hodině, o den dřív oproti plánu. I přes to, že se v průběhu stavby objevily komplikace, s nimiž zhotovitel nepočítal.

„Komplikace vyvstaly při práci na přeložce inženýrských sítí zejména v souvislosti s uložením stávajícího vedení ve Svitavské ulici, vícepráce jsme prováděli také ve Fügnerově ulici. Dokončený je ale vlastní kruhový objezd včetně dopravního značení, nové opěrné zdi, přeloženy a nově napojeny jsou také veškeré inženýrské sítě,“ vyjmenovává Robert Škarecký, vedoucí projektu z Metrostav DIZ.

Nový kruhový objezd na křižovatce ulic Svitavská a Fügnerova se otevřel v úterý 30. listopadu. FOTO: Michal Záboj 

Hotová je přeložka vodovodu a kanalizace, nízkého i vysokého napětí, plynovodu a dalších sítí, v provozu už je také veřejné osvětlení na ulici Svitavská.

„Pracovat nyní budeme ještě na dokončení chodníků a obrub u napojení Fügnerovy ulice a také na terénních úpravách v okolí nové křižovatky, proto je zatím umožněný pouze obousměrný průjezd Svitavskou ulicí, tedy na hlavním tahu Blanskem a kruhový objezd lze používat pouze v režimu „Projíždíte stavbou“. Hotovo chceme mít do dvou týdnů,“ upřesnil Robert Škarecký.

I během dokončovacích prací bude ale umožněn průchod pro pěší po chodníku podél obchodního domu Lidl. V souvislosti s novou křižovatkou dojde také k rozšíření parkovacích ploch u tohoto obchodního domu a k novému napojení cyklostezky podél řeky Svitavy.

FOTOGALERIE
Dopravní omezení na průtahu Blanskem končí. Motoristé mohou využívat nový kruhový objezd u Penny marketu

Nový kruhový objezd si ještě před zprovozněním prohlédli zástupci vedení města. Zleva: radní Ivo Stejskal, místostarosta Ivo Polák, starosta Jiří Crha, stavbyvedoucí Robert Škarecký a místostarosta František Hasoň. FOTO: Michal Záboj


                Motoristé mohou využívat nový kruhový objezd u Penny marketu. FOTO: Michal Záboj
                  
                Motoristé mohou využívat nový kruhový objezd u Penny marketu. FOTO: Michal Záboj
                  
                Motoristé mohou využívat nový kruhový objezd u Penny marketu. FOTO: Michal Záboj
                  
                Motoristé mohou využívat nový kruhový objezd u Penny marketu. FOTO: Michal Záboj
                  
                Motoristé mohou využívat nový kruhový objezd u Penny marketu. FOTO: město Blansko
                  
                Staveniště nového přemostění na Staré Blansko. FOTO: Michal Záboj
                  
                Nový kruhový objezd si ještě před zprovozněním prohlédli zástupci vedení města. Zleva: radní Ivo Stejskal, místostarosta Ivo Polák, starosta Jiří Crha, stavbyvedoucí Robert Škarecký a místostarosta František Hasoň. FOTO: Michal Záboj
                  
                Motoristé mohou využívat nový kruhový objezd u Penny marketu. FOTO: Michal Záboj
                  . . . a další . . . 
                Motoristé mohou využívat nový kruhový objezd u Penny marketu. FOTO: Michal Záboj
                  
                Motoristé mohou využívat nový kruhový objezd u Penny marketu. FOTO: Michal Záboj
                  
                Motoristé mohou využívat nový kruhový objezd u Penny marketu. FOTO: Michal Záboj
                  
                Motoristé mohou využívat nový kruhový objezd u Penny marketu. FOTO: Michal Záboj
                  
                Výjezd do Fügnerovy ulice zatím zůstává uzavřený. FOTO: Michal Záboj

Celkem fotografií:  14

„Jsem moc rád, že se podařilo dodržet termín a průjezd křižovatkou už je možný. Výrazně to pomůže zklidnit dopravní situaci v centru Blanska a samotný průjezd městem. Tato stavba nebyla jednoduchá, je ale velice důležitá mimo jiné také v souvislosti s vlakovou výlukou, která začíná 12. prosince,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha.

Stavební ruch dál pokračuje také v těsném sousedství zprovozněné křižovatky. Kruhový objezd je první etapou přelomové stavby za 265 milionů korun, která má nad železniční tratí spojit dvě oddělené části Blanska. Jedno z ramen nové okružní křižovatky se proto zprovozní až po napojení mostu.  

„U mostu už bylo provedeno kompletní pilotové založení na straně Starého Blanska, v současné době už pracujeme na obou březích Svitavy na pilotovém založení a budování opěrné zdi. Mimo tuto stavbu pak probíhají také práce na výrobě ocelové části mostu,“ doplnil Robert Škarecký.

Příští rok ještě dělníky čeká stavba okružní křižovatky u napojení na Brněnskou ulici. A také samotné vysutí mostní konstrukce. Kompletně hotovo má být na konci října příštího roku.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení