Dotazník poslouží jako podklad při zpracování nového Komunitního plánu sociálních služeb

31. května 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 512×

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Blansko spustil dotazníkové šetření, které si klade za cíl zjistit potřeby obyvatel regionu v oblasti sociálních služeb. Dotazníky mohou lidé vyplnit on-line i v tištěné podobě. Výsledky šetření pak poslouží při zpracování nového Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) pro celé Blanensko.

Strategický dokument pro oblast sociálních služeb se zpracovává jednou za tři roky. Cílem je vytvoření systému kvalitních a dostupných sociálních služeb pro obyvatele regionu. Jedním z podkladů Komunitního plánu sociálních služeb je vždy zjišťování konkrétních potřeb lidí.

„Cílem je zjistit, v jakých oblastech potřebují lidé podporu, jaké sociální problémy je tíží a zároveň i to, jaké zdroje pomoci nyní využívají, nebo jaký typ pomoci jim chybí. U mnoha lidí potíže souvisejí s neuspokojivou bytovou otázkou, proto se ptáme také na obtíže spojené s bydlením i na názor týkající se směřování sociální bytové politiky,“ upřesnila Ivana Kouřilová, koordinátorka KPSS z odboru sociálních věcí.

Výsledky dotazníkového šetření zpracovatelé dokumentu využijí jako podklad pro stanovení priorit v oblasti sociálních služeb. Podle zjištěných potřeb se nastavují například kapacity i druhy nabízenách služeb, případně se některé druhy mění nebo se zřizují nové služby.

„Nabídka sociálních služeb je na Blanensku pestrá a obecně pokrývá široké spektrum cílových skupin. Podpora je zaměřená jak na pomoc seniorům, tak na podporu rodin s dětmi ale i jednotlivců, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Potíže nevnímáme v nedostatečné nabídce druhů služeb, někdy je problém spíše s jejich kapacitou.  A ne vždy je o nabídce služeb mezi širokou veřejností dobré povědomí. Dokud se někdo neocitne v problémech, o problematiku se nezajímá a následně tápe,“ zhodnotila Kouřilová.

Dotazník je určen respondenty z Blanenska starší patnácti let. Svůj názor na sociální služby může vyjádřit kdokoliv, bez ohledu na to, zda sociální služby potřebuje nebo využívá. Závěry poslouží při zpracování KPSS na roky 2024-2026.

„Rádi bychom se zaměřili na zvýšení informovanosti a povědomí o možnostech podpory. V rámci sítě služeb je pro nás stěžejní myšlenka podpory péče v domácím prostředí. Týká se to nejen seniorů, ke kterým dochází pečovatelská služba, plánujeme ale také podporu pečujících osob. Například od příštího roku bude v Blansku zřízena pobytová odlehčovací služba,“ uvedla místostarostka Lenka Dražilová.

„Tématem je také péče o lidi s těžším kombinovaným postižením, pro které nejsou dostatečné kapacity ve stacionářích nebo podpora lidem s duševním onemocněním, jejichž počet v posledních letech výrazně vzrostl a to i mezi dětmi a mládeží. Vzhledem ke všem krizím, které naše občany v posledních letech potkaly, bude nadále podporováno poradenství a terénní formy preventivních služeb, které pomáhají lidem jejich situaci řešit a udržet si například bydlení,“ nastínila místostarostka.

Dotazník je možné vyplnit on-line nebo v tištěné podobě. Dotazníky je možné do 15. června 2023 odevzdat na Podatelně Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1 nebo přímo na odboru sociálních věcí  (Mgr. Kouřilová). Na obou místech jsou i k vyzvednutí.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů