Město vyhlašuje pátý ročník participativního rozpočtu. Náměty lze podávat do poloviny října

29. května 2023, tiskové zprávy, přečteno: 907×

Obyvatelé Blanska budou moci i v letošním roce navrhovat, jak vylepšit veřejná prostranství ve městě. Podávat mohou projekty do participativního rozpočtu Společně pro Blansko 2023. Uzávěrka námětů je 16. října. Stejně jako loni by mělo být na realizaci vítězného nápadu vyčleněno z rozpočtu 700 tisíc korun. Částku ještě musí na svém červnovém zasedání potvrdit zastupitelé města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Oproti předchozím ročníkům se pro letošní rok mírně změnila pravidla. Nově by se měl opětovně rozšířit okruh projektů, které bude možné přihlásit.

„Zůstala podmínka, že předmětem projektu nesmí být stavba ve smyslu stavebního zákona, na kterou je potřeba stavební povolení. Nově ale budou přípustné ty stavební záměry, které ve smyslu stavebního zákona nevyžadují stavební povolení, jde o záměry, u nichž postačuje maximálně ohlášení stavebnímu úřadu,“ upřesnila vedoucí finančního odboru Alena Skoupá.

Město také nově bude zaslané návrhy průběžně posuzovat a přihlášené podněty bude zveřejňovat na webových stránkách i sociálních sítích hned poté, co projdou posouzením, že splňují podmínky participativního rozpočtu a jsou realizovatelné.

„Lidé se tak o nápadech na zlepšení dozvědí dříve než po ukončení přijetí návrhů nebo ve fázi hlasování. Zmínku o participativním rozpočtu a podaných návrzích by obyvatelé Blanska měli nově najít také přímo v ulicích města, na místech, kterých se podnět nebo nápad týká. Stejně tak chceme viditelně označit prostranství, na kterých budeme letos realizovat nápady z loňského ročníku,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha.

Projekt může podat kterýkoliv zletilý obyvatel města, jeho návštěvník i ten, kdo v Blansku pracuje či studuje a je starší 18 let. Pro svůj záměr, jak vylepšit veřejná prostranství nebo budovy v majetku města, musí získat podpisy dalších dvaceti občanů.

Náklady na realizaci projektu by neměly překročit 700 tisíc korun. Nápady mohou zájemci předem konzultovat s pracovníkem odboru správy a rozvoje města Jiřím Svobodou (tel.: 516 775 157, e-mail: svoboda@blansko.cz).

„Náměty na projekty bude možné podávat až do 16. října 2023. O návrzích, které splní všechny podmínky, pak budou občané s trvalým pobytem v Blansku moci hlasovat v průběhu listopadu,“ doplnila Alena Skoupá.

V minulém ročníku participativního rozpočtu získal nejvíce hlasů projekt Odpočinkové místo před knihovnou. Radní ovšem rozhodli, že realizace nakonec se dočkají také další dva náměty, které postoupily do závěrečného hlasování – Bosá stezka na Ježkově nábřeží a Slackline na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka.

V minulém ročníku participativního rozpočtu získal nejvíce hlasů projekt, podle kterého by se mělo vybudovat odpočinkové místo před knihovnou. FOTO: Michal Záboj

V roce 2021 v participativním rozpočtu zvítězil projekt Zastřešené posezení na Klepačově. V roce 2020 hlasující přesvědčil nápad na doplnění více než tří desítek vyvýšených laviček a také několika sestav dřevěných stolků a sedátek po celém Blansku. V prvním ročníku participativního rozpočtu, v roce 2019, získal nejvíce hlasů projekt Zastřešení postranní části sportovního areálu za kulturním domem na Těchově.

„Náměty z participativního rozpočtu se snažíme inspirovat také při plánování investičních akcí a drobných vylepšení veřejného prostranství hrazených z jiných položek rozpočtu než je participativní rozpočet. Kromě vítězných návrhů tak už město realizovalo také další podněty, které vzešly z participativního rozpočtu. I když nezvítězily v hlasování, zdály se nám smysluplné a bylo by škoda, kdyby zapadly,“ doplnil starosta.

Město tak zajistilo například rozšíření dětského hřiště v Bezručově ulici, osazení venkovních skříněk na Sportovním ostrově, vybudování altánku u domu s pečovatelskou službou v ulici 9. května nebo krytého úložiště odpadů v Jasanové ulici na sídlišti Písečná. Inspirací pro radnici byl také projekt doplnění zeleně ve městě.

Podrobnější pravidla jsou na webových stránkách města. Inspirovat se tam navrhovatelé mohou také dalšími náměty z předchozích ročníků, jejich seznam lze průběžně doplňovat.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení