Radní vyhlásili dotační program, schválili také vypsání zakázky na odvlhčení sportovní haly v Mlýnské ulici

22. srpna 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 918×

Přinášíme vybrané informace z 19. schůze Rady města Blanska, která se uskutečnila v úterý 22. srpna 2023. Radní se na svém druhém prázdninovém setkání zabývali podklady pro připravované výběrové řízení na odvlhčení sportovní haly v Mlýnské ulici či dotačním programem týkajícím se zahraničních styků. Členové rady také doporučili zastupitelům poskytnutí individuálních dotací nebo vypsání Daňového milostivého léta.

Dotační program „Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2023“ schválili a vyhlásili radní. Cílem dotačního programu je podpora rozvoje vztahů se čtyřmi zahraničními partnerskými městy, s nimiž má město Blansko uzavřenou dohodu o partnerství. Žádosti týkající se spolupráce s polskou Legnicí, italským Scandianem, slovenským Komárnem nebo rakouským Mürzzuschlagem bude možné podávat v termínu od 22. září do 20. října 2023.

Radní také schválili návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na odvlhčení Sportovní haly Mlýnská. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na zajištění ochrany budovy proti zemní vlhkosti je zhruba 4,5 milionů korun bez DPH. Předpoklad zahájení prací je v říjnu letošního roku, dokončení v polovině února 2024.

Radní také doporučili zastupitelstvu připojit se k takzvanému „Daňovému milostivému létu“. To se má týkat dlužníků s dluhy vůči městu, které byly splatné do 30. září 2022. Zásadní podmínkou je, že dluhy musí být uhrazeny, případně musí být podepsán splátkový kalendář, nejpozději k 30. listopadu 2023. V Blansku by se Daňové milostivé léto mohlo týkat zhruba 770 občanů, kteří na místních poplatcích za odpad a ze psů dluží v součtu přes 2,5 milionu korun.

Radní také doporučili zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2023 ve výši 200.000 Kč pro FBK Atlas Blansko, z. s. související s postupem florbalového klubu do Národní ligy. Doporučili zastupitelstvu schválit také poskytnutí individuální dotace ve výši 80.000 Kč z rozpočtu města spolku Horizont Blansko, z. s. na uspořádání Festivalu Rajbas 2023. Individuální dotaci ve výši 55 tisíc Kč doporučili radní schválit také Spolku Rastislav Blansko, částka je určená na Vánoční koncert v kostele sv. Martina, kde bude spoluúčinkovat orchestr Czech Virtuosi a sólisté opery Janáčkova divadla v Brně.

Rada města se zabývala také smlouvami týkajícími se provozováním soustavy CZT po 1. lednu 2024 a opravami dvou kotelen, které v nejbližších dnech připravuje jednatel městem zřízené společnosti Teplo Blansko, s. r. o. Na základě Dohody o provedení rekonstrukce dojde k opravě kotlů na kotelně v ulici 9. května a k posílení kotelny na sídlišti Písečná o další kotel. Opravy jsou naplánovány mimo topnou sezónu tak, aby rekonstrukce nijak neomezily odběratele a aby nedošlo k narušení startu nové topné sezony. Podle Smlouvy o nájmu a dohodě o spolupráci a také Smlouvy o nájmu a provozování zdrojů tepla bude společnost Teplo Blansko s.r.o. platit městu roční nájem ve výši 5,9 milionů Kč bez DPH. Jde o stejnou částku, jakou nyní hradí firma ZT energy s.r.o., která bude soustavu CZT provozovat do 31. prosince 2023.

Radní města jmenovali také členy školských rad, po dvou zástupcích města usedne do školské rady každé ze čtyř městem zřizované základní školy.

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů