Zastupitelé schválili novou alkoholovou vyhlášku, individuální dotace i síť sociálních služeb na rok 2024

19. září 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1087×

Zastupitelé na svém šestém zasedání 19. září 2023 schválili novou vyhlášku, organizace, které v příštím roce budou poskytovat sociální služby, ale také nákup tří elektromobilů pro blanenské pečovatelky. Odsouhlasili například také takzvané Milostivé léto, tedy odpuštění úroků pro dlužníky města.

Město má po zářijovém jednání zastupitelstva novou vyhlášku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích. Předpis nahrazuje vyhlášku č. 1/2009.

„Nově byla doplněna zóna zámecký park a zóna parku pod základní školou Erbenova. Místa, kde by mělo být požívání alkoholických nápojů zakázáno, byla velmi pečlivě vybrána tak, aby se řešila místa problémová a nedocházelo k plošnému zákazu preventivně tam, kde to dle zkušeností s aplikací dosavadní vyhlášky není třeba. Byla vybrána místa s větším pohybem osob – oblasti parků, kde jsou umístěny lavičky ve stínu stromů a dále místa v okolí obchodů, nádraží nebo nemocnice,“ upřesnil starosta Jiří Crha.

FOTOGALERIE
Vymezení veřejných prostranství, kde je zakázáno požívání alkoholických nápojů

Celkem fotografií:  6

Vyhláška přesně určuje šest zón, kde je požívání alkoholických nápojů zakázáno. Zároveň ale také určuje výjimky, kdy je v těchto místech pití alkoholu povoleno. Jedná se například o akce Zažít Blansko jinak, Slavnosti jara nebo Vítání sv. Martina. Výjimku mají také svatební obřady v zámeckém parku nebo silvestrovská noc.

„Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na požívání alkoholických nápojů na předzahrádkách restauračních zařízení, kaváren a cukráren,“ podotkl starosta. Původně zastupitelé novou vyhlášku projednávali už na svém červnovém zasedání. Po připomínkách k určení míst, na kterých by mělo být požívání alkoholu zakázáno, ale materiál nakonec stáhli.

Zastupitelé schválili také minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2024. Materiál projednal a vydefinoval multidisciplinární tým, vycházel z výstupů z procesů komunitního plánování ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP) Blansko a Boskovice.

„Multidisciplinární tým vycházel z reálných potřeb v území. Sociální prevence a poradenství budou kofinancovány dle počtu obyvatel, služby sociální péče budou financované v poměru podle reálného počtu klientů,“ upřesnila místostarostka Lenka Dražilová.

Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2024 najdete zde.

Zastupitelé také souhlasili s pořízením tří elektromobilů pro pečovatelskou službu. Podmínkou je získání dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Maximální výše podpory je 1,064 milionu korun bez DPH na jedno vozidlo. Náklady na pořízení tří elektromobilů se předpokládají ve výši asi 3,9 milionu korun. Nákup by se realizoval v roce 2024.

„Pečovatelská služba města Blanska má v současné době k dispozici tři osobní automobily s vysokými provozními náklady. Pracovníci se z velké části přesunují mezi klienty pěšky, což snižuje efektivitu poskytování služby. Nákupem elektrovozidel mimo jiné očekáváme  snížení provozních nákladů pečovatelské služby a současně snížení produkce emisí a hluku v porovnání s vozidly na konvenční paliva,“ vysvětlila místostarostka Lenka Dražilová.

Zastupitelstvo schválilo také takzvané Daňové milostivé léto pro všechny místní poplatky, které spravuje Městský úřad Blansko. Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů umožňuje dlužníkům státu využít možnost odpuštění příslušenství dluhu (penále, navýšení, exekuční náklady apod.), pokud splatí svůj základní dluh. Jedná se o závazky, které byly splatné do 30. září 2022. Zásadní podmínkou je, že dluhy musí být uhrazeny, případně musí být podepsán splátkový kalendář, nejpozději k 30. listopadu 2023. V Blansku by se to mohlo týkat cca 770 občanů, kteří dluží na poplatcích za odpad a ze psů. Celková výše dluhu činí asi 2,5 milionu korun, z toho příslušenství je zhruba třetina dlužné částky.

Zastupitelé schválili i poskytnutí individuálních dotací blanenským spolkům. Florbalový klub FBK Atlas Blansko obdrží 200 tisíc korun na pokrytí nákladů, které souvisejí s postupem klubu do Národní ligy. Dotaci 55 tisíc korun získá Rastislav Blansko na Vánoční koncert v kostele svatého Martina, na kterém bude spoluúčinkovat orchestr Czech Virtuosi a sólisté opery Janáčkova divadla v Brně. Náklady na koncert zahrnují zejména honorář členů orchestru a sólistů. Spolek Horizont Blansko obdrží dotaci 80 tisíc korun na uspořádání letošního ročníku tradičního Festivalu Rajbas.

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů