Blíží se uzávěrka letošního participativního rozpočtu

2. října 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 968×

Už jen dva týdny zbývají na podávání námětů na projekt do letošního ročníku participativního rozpočtu Společně PRO Blansko 2023. Své návrhy, jak by bylo možné vylepšit veřejná prostranství ve městě, mohou zájemci posílat do 16. října do 18:00 hodin. O vítězi 5. ročníku Společně PRO Blansko se bude hlasovat v listopadu.

„Stačí mít nápad, vybrat si pozemek v majetku města a stručně popsat, co konkrétně by tam navrhovatel chtěl doplnit či vylepšit. Pomůže, když navrhovatel doplní fotografii místa nebo třeba náčrtek vylepšení. Náklady na projekt nesmí přesáhnout 700 tisíc korun. Pracovní skupina prověří, zda námět splňuje pravidla participativního rozpočtu Společně PRO Blansko. Pokud ano, podnět postoupí do listopadové hlasování,” vedoucí finančního odboru Alena Skoupá.

Námět na projekt může podat kterýkoliv zletilý obyvatel města, jeho návštěvník i ten, kdo v Blansku pracuje nebo studuje a je starší 18 let. Pro svůj záměr, jak vylepšit veřejné prostranství nebo budovy v majetku města, ovšem musí získat podpisy minimálně dvaceti zletilých občanů města Blanska.

Projekt musí mít podle pravidel Společně PRO Blansko lokální charakter, musí se týkat úprav veřejného prostranství či budov v majetku města a realizace projektu musí být v kompetenci města Blanska. Navrhnout lze i drobnější stavební záměry, které ve smyslu stavebního zákona nevyžadují stavební povolení, tedy takové záměry, u nichž postačuje maximálně ohlášení stavebnímu úřadu.

Nápady mohou zájemci předem konzultovat s pracovníkem odboru správy a rozvoje města Jiřím Svobodou (tel.: 516 775 157, e-mail: svoboda@blansko.cz). Poradit se můžete s výběrem lokality či odhadem nákladů na realizaci.

Pokud projekt bude splňovat pravidla participativního rozpočtu Společně PRO Blansko 2023, postoupí do veřejného hlasování. Projekt, který v listopadu získá nejvíc hlasů občanů Blanska, se bude realizovat v průběhu roku 2024. Pro vítěze letošního ročníku je vyčleněno 700 tisíc korun.

FOTOGALERIE
Participativní rozpočet Společně PRO Blansko

Vítěz 1. ročníku Společně PRO Blansko 2019 - Zastřešení posezení na Těchově. FOTO: Archiv města

Celkem fotografií:  6

V letošním ročníku participativního rozpočtu se zatím sešlo pět projektů, které splňují podmínky, další nyní navrhovatelé konzultují. Už nyní je jasné, že vybrat si hlasující budou moci minimálně z těchto návrhů: Streetballové hřiště pod dopravákem, Lavička Jindřicha Wankla před blanenským zámkem, Osvětlení Ježkova nábřeží, Dětský Pumptrack Blansko – Sportovní ostrov a Zvelebení prostoru u skautských kluboven v ulici Růžové. S projekty se lze podrobně seznámit na webu: https://pro.blansko.cz/.

Na jejich umístění v konkrétních lokalitách ve městě upozorňují také informační cedule.

„Budeme rádi, když se zapojí každý, kdo má nějaký dobrý nápad. Každoročně se totiž návrhy necháváme inspirovat a město pravidelně realizuje spolu s výhercem daného ročníku i některý z dalších navržených projektů,” doplňuje starosta Jiří Crha.

S navrhovateli námětů z letošního ročníku se budete moci setkat 31. října od 17:00 hodin v blanenské knihovně.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení