Město podpoří školáky ze sociálně slabších rodin a zdravotně postižené

11. října 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1069×

Rodiče, kteří se ocitli v mimořádně tíživé situaci, mohou požádat město o finanční příspěvek, díky kterému svým dětem umožní lepší začlenění do kolektivu. Město z rozpočtu vyčlenilo 150 tisíc korun, peníze mají pomoci rodičům ve svízelné finanční situaci například s placením nákladů na školní akce nebo také speciální zdravotní pomůcky, které nejsou hrazené pojišťovnou.

„Chtěli jsme zajistit, aby měly i děti z rodin, které se nacházejí v tíživé finanční situaci, možnost zapojit se do skupinových aktivit organizovaných školou. Smyslem je finančně podpořit, a to formou účelového finančního daru, sociálně slabší rodiny s dětmi, případně osoby se zdravotním postižením, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci,“ vysvětluje místostarostka Lenka Dražilová.

Místostarostka Lenka Dražilová na poradě na odboru sociálních věcí. FOTO: archiv města

Peníze, které lze získat od města, je možné použít například na lyžařský výcvik, školu v přírodě, vícedenní výlet ale také léčebnou rehabilitaci nebo nákup pomůcek pro osoby s těžkým zdravotním postižením, pokud tyto pomůcky nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Jednotlivci si mohou požádat maximálně o 10 tisíc korun, a to nejvýše dvakrát v jednom kalendářním roce. Formulář žádosti je dostupný na blanenských základních školách a na odboru sociálních věcí MěÚ Blansko. K dispozici je také ke stažení na Portálu občana města Blanska.

Obecné zásady, kterými se poskytování darů pro osoby nacházející se v mimořádné tíživé životní situaci řídí, schválili radní už v květnu. Informaci o možnostech podpory malých školáků předali také na jednotlivé základní školy zřizované městem.

„Doufáme, že rodiče tuto nabídku využijí. Bylo by škoda, aby byly některé děti vyčleňovány z aktivit třídního kolektivu jen proto, že je pro jejich rodiče problematické uhradit náklady na tyto aktivity. Stejně tak chceme pomoci zdravotně postiženým občanům s tím, co jim zlepší zdravotní stav, příkladem mohou být třeba léčebné rehabilitace,“ dodává Lenka Dražilová.

Finanční dar lze poskytnout převodem na účet na základě dokladu o zaplacení nebo úhradou faktury. Žádosti budou posuzovány individuálně. O poskytnutí daru bude rozhodovat rada města.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení