Radní se zabývali výstavbou nového krytého bazénu, projednali také individuální dotace

17. října 2023, zprávy z MěÚ, přečteno: 1237×

Přinášíme vybrané informace z 23. schůze Rady města Blanska, která se konala v úterý 17. října 2023. Radní na svém druhém říjnovém setkání mimo jiné po jednání s administrátorem veřejných zakázek a externí projektovou manažerkou schválili dokumenty nezbytné pro výstavbu nových lázní. Celkově projednali téměř dvě desítky bodů.

Nejzásadnějším bodem druhého říjnového jednání rady byly materiály týkající se připravované výstavby nového krytého bazénu na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Radní v úterý schválili návrh smlouvy o dílo, minimální požadavky i hodnotící kritéria pro zadávací řízení.

V následujících dnech proto odbor správy a rozvoje města spolu s administrátorem pro veřejné zakázky zkompletuje veškeré potřebné podklady a přílohy materiálů, které jsou nezbytné pro vypsání takzvané veřejné zakázky s jednacím řízení s uveřejněním. Ta bude v nejbližších dnech zveřejněna na nově vytvořeném profilu zadavatele. Radní rozhodli o jeho zřízení na Národním elektronickém nástroji (NEN). Ostatní zakázky budou i nadále zveřejňovány na dosud používaném Profilu zadavatele (podrobnosti zveřejníme po vypsání výběrového řízení v samostatném článku).

Rada schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2023 ve výši 45.000 Kč pro ČMF – SC BIKETRIAL CZECH, z. s. Dotace je určená na pokrytí části nákladů na účast tří reprezentantů na Mistrovství světa ICF v caniscrossu 2023, které se uskuteční v Německu ve městě Leipa ve dnech 25. - 29. října 2023. 

Radní také vzali na vědomí ukončení právního sporu o výši finančního vypořádání v souvislosti s rozdělením města Blanska a vzniku nové obce Spešov. Ta vznikla k 1. lednu 2000. Na základě výzvy města Blanska uhradila obec Spešov spornou částku ve výši zhruba 962 tisíc korun včetně úroků z prodlení, ta souvisela s finančním a majetkovým vyrovnáním v době rozdělení. 

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení