Kácení stromů

vložil Pavel Podrabský » 17. 3. 2021, 10:20

Dobrý den. V poslední době došlo v Blansku k většímu množství vykácení stromů. Přehrada – u Myslivny, přehrada u hráze, přehrada u skladu pod hrází, za radnicí, na Poříčí u vjezdu k STK. Kde je možno vidět kdo a proč o kácení žádal, kdo je povolil, apod.? Pokud toto nelze nalézt na stránkách města Blanska, prosím o uveřejnění na elektronické úřední desce. Stejně tak prosím o uveřejňování každého dalšího kácení. Děkuji Pavel Podrabský


Pavla Komárková, 25. 3. 2021, 09:43

Vážený pane Podrabský,

v rekreační oblasti Palava došlo na pozemcích města Blanska k vykácení 13 kusů smrků, které byly napadeny kůrovcem, u hráze přehrady pak byly pokáceny dva topoly z důvodu jejich havarijního stavu. Za radnicí došlo k vykácení dvou desítek stromů kvůli plánované výstavbě nového parkoviště pro více než čtyři desítky automobilů. K dalšímu kácení, které zmiňujete, došlo na pozemcích soukromých vlastníků – u skladu pod hrází bylo povoleno vykácení 15 bříz kvůli výstavbě bytového domu, u vjezdu do STK byly pokáceny čtyři topoly kvůli rozšíření areálu myčky.

Všechna kácení byla řádně povolena Odborem životního prostředí MěÚ Blansko. U všech povolení byla předepsána také náhradní výsadba, která počtem kusů převyšuje počet pokácených dřevin.

Ke kácení jsou obecně určeny především dřeviny, které mají zdravotní problémy nebo výjimečně dřeviny, které kolidují se stavebními záměry. Dřeviny jsou chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny před poškozováním a ničením. Proto je ke kácení nutné opatřit si povolení místně příslušného orgánu ochrany přírody, v Blansku jím je odbor životního prostředí MěÚ Blansko. Povolení se nevyžaduje u stromů s obvodem kmene do 80 cm (při měření ve výšce 130 cm nad zemí), pro zapojené porosty dřevin s celkovou plochou do 40 m² a v dalších v zákoně uvedených případech (na plantážích dřevin, u ovocných stromů na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako zahrada atp.) Samostatně se posuzují dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku (rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy atd.), u nich je třeba opatřit si povolení ke kácení vždy.

V případě záměru většího kácení dřevin na pozemcích města se o této skutečnosti snažíme informovat na webu města, v Mobilním rozhlasu, ve Zpravodaji a podobně. Veškeré kácení dřevin ovšem nelze postihnout. V některých případech proto, že vlastník pozemku je může při dodržení limitů provádět bez povolení. V dalších případech pak proto, že při řízení o povolení kácení dřevin je účastníkem správního řízení pouze vlastník pozemku, na kterém se dřeviny nacházejí. Zveřejňování povolení kácení proto naráží na GDPR, nemá ani oporu v zákoně.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h