Parkování na ul. Svatopluka Čecha

vložil Martin » 18. 3. 2021, 18:33

Když chci odpoledne zaparkovat na ulici Svatopluka Čecha ,jedno místo je stále zablokované dřevěnou překážkou a je tam barvou napsáno, že je určeno pro návštěvníky restaurace.Komu pozemek patří ,jestli městu tak tam můžu parkovat a dřevěnou překážku by měl někdo odstranit.?


Pavla Komárková, 24. 3. 2021, 15:59

Vážený pane Martine,

parkoviště na ulici Svatopluka Čecha leží na pozemku města. Jeho stavba ale byla povolena na stavebníka přilehlého objektu, který je vybudoval na vlastní náklady. Parkoviště jako takové proto bylo povoleno pro potřeby budovy č. p. 2511. Tomu také odpovídá dopravní značení, které zde bylo umístěno už před kolaudací v červenci roku 2013. Jde tedy o vyhrazené parkoviště, dle dopravního značení je "vyhrazeno pro zákazníky objektu služeb". Parkovat na něm proto mohou pouze návštěvníci tohoto objektu či zákazníci zdejší kavárny. Jedno místo je vyhrazené pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou. Všichni účastníci silničního provozu jsou pak povinni respektovat uvedené dopravní značení, pokud je v místě osazeno. Pokud tedy nejste návštěvníkem objektu, neměl byste parkoviště využívat.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h