Údržba stromů na ulici Poříčí

vložil Petr Wagner » 22. 3. 2021, 15:15

Týká se stromové áleji na ul. Poříčí od křižovatky k lázním k benzínce u Kauflandu. Tyto stromy jsou již několik let neudržované je to spíše prales než alej. U bytovky Poříčí 2-4 způsobují znečišťování balkonů i oken okvětím a jejich haluzev případě zlomení mohou poškodit i okna nebo balkony. Jsou zde také 2 břízy /alergeny/ ze kterých pří větších větrech odpadávají haluze, které mohou zranit. /Nejlépe skácet/. Je možné ještě letos?


Pavla Komárková, 24. 3. 2021, 14:30

Vážený pane Wagnere,

na základě Vašeho podnětu zajistí kolegové z oddělení komunální údržby a pozemků odborné posouzení zdravotního stavu stromů v této lokalitě. Pokud ale posudek potvrdí, že stromy jsou zdravé, kácení v této lokalitě plánovat nebudeme. To, že je bříza potenciální alergen, není sama o sobě důvodem pro kácení, stejně jako fakt, že pyl a listy ze stromů mohou znečišťovat okolní nemovitosti. Podobně není důvodem kácení zdravých stromů to, že potenciálně hrozí pád (zdravých) větví při extrémně silném větru. To bychom mohli dospět do stavu, že v zastavěném území obce nebudou stromy vysazovány vůbec. Jediným důvodem pro kácení by bylo bezpečnostní hledisko vztahující se ke zdravotnímu stavů daných dřevin. Pokud při posouzení vyjde najevo, že stromy nejsou v dobré kondici, zajistíme jejich prořezání nebo odstranění. Při odstraňování stromů v blízkosti bytových domů vždy požadujeme také stanovisko bytového družstva či společenství vlastníků.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h