Chodník Horní Palava

vložil Kateřina Kalová » 29. 3. 2021, 21:17

Dobrý den, Co městu brání vybudovat chodník na Horní Palavě včetně jeho propojení až k hrázi? V části od města není "chodník" vydlážděný. Ve střední části od dětského hřiště chybí úplně a musí se po silnici. Pohyb aut, cyklistů, rodin s dětmi je v této oblasti značný. S novými byty pod přehradou se dá očekávat vyšší pohyb aut i chodců. Nebylo by načase vybudovat dosud zanedbávaný chodník spojující centrum města a rekreační oblast?


Pavla Komárková, 30. 3. 2021, 09:52

Vážená paní Kalová,

víme, že stav komunikace pro smíšený pohyb vozidel a chodců v Horní Palavě není dobrý. Proto máme naplánovanou kompletní rekonstrukci tohoto chodníku. Oprava bude realizována ve dvou etapách. První etapa od domu č. p. 7 po dům č. p. 35 (cca od prvního mostku za zámeckým parkem po workoutové hřiště pod dopravním hřištěm) bude zahájena na podzim letošního roku. Kompletní rekonstrukce stávajícího komunikace zde potrvá rok, protože její součástí je přeložení a oprava všech inženýrských sítí, oprava mostků, veřejného osvětlení zeleně a také úprava parkovacích ploch.

Současně už se projektuje druhá část této komunikace pro smíšený pohyb vozidel a chodců, a to od domu č. p. 37 až po č. p. 45 ( od workoutového hřiště po vyústění cesty z Lovětína spojující Horní Palavu s nemocnicí). Zde se předpokládá zahájení prací v roce 2023.

Než k samotné rekonstrukci dojde, je v nejbližších týdnech v plánu alespoň lokální vysprávka míst s největší terénní nerovností.

Víme, že pohyb chodců v této lokalitě sílí, to je jeden z hlavních důvodů, proč město tento projekt připravuje. Na druhou stranu není veřejností téměř využívaná už existující cesta pro pěší vedoucí v úseku od mostku pod workoutovým hřištěm kolem rodinných domů, která ústí u domu č. p. 41. Lidé v tomto úseku raději chodí po silnici. Pokud by ale využívali tuto cestu, mohli by i dnes (s výjimkou cca 70 metrového v úseku pod Lovětínem) bezpečně dojít z centra až k přehradě.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h