Průjezdnost městem při stavbě kruhových objezdů

vložil Radek Kolmačka » 23. 6. 2021, 13:18

Dobrý den, nevím jak je přesně rozplánován harmonogram budování nových kruhových objezdů u Penny, u Lázní a následně u Kauflandu? Tak bych se rád dozvěděl, jak bude zajištěna průjezdnost městem? Minulá oprava komunikace ve městě a provoz na hlavním tahu Poříčí/ Svitavská byt katastrofický. Tak doufám, že tato výstavba bude lépe "ošéfovaná" Rád bych nechodil několik let z jednoho konce města na druhý jen pěšky, protože to bude rychlejší. Děkuji předem za vysvětlení.


Pavla Komárková, 28. 6. 2021, 15:52

Vážený pane Kolmačko,

stavba kruhového objezdu na Svitavské ulici u Penny bude zahájena 12. července a potrvá do 30. listopadu letošního roku. Průjezd touto křižovatkou během stavby nebude možný. Obousměrná objízdná trasa pro všechna vozidla (mimo BUS) bude vedena od uzavřeného úseku v ul. Svitavská přes Masarykovu ulici až k okružní křižovatce u náměstí Republiky a dále Smetanovou ulicí. Obousměrná objízdná trasa pro autobusy linkové osobní dopravy bude vedena po Mahenově ulici přes Ant. Dvořáka a Tovární ulici, autobusové zastávky se po dobu uzavírky nebudou nijak měnit. 

Přibližně na přelomu července a srpna (přesnější datum bude jasné po dokončení výběrového řízení na zhotovitele) bude uzavřena také křižovatka u Sportovního ostrova Ludvíka Daňka na křižovatce ulic Poříčí x Mlýnská. Termín dokončení je i zde 30. listopadu. Více než tři měsíce proto očekáváme zvýšený provoz centrem města.

Stavba kruhového objezdu u budoucího obchodního centra u Kauflandu zatím konkrétní termín nemá, připravuje ji soukromý investor. S ohledem na aktuálně nastavené termíny v harmonogramu výstavby obchodního centra ovšem předpokládáme, že stavba kruhového objezdu v tomto místě nebude zahájena dříve než v polovině příštího roku. 

V souvislosti se stavbou prvních dvou kruhových objezdů a vzhledem k odkloněním dopravy z průtahu Blanskem (ul. Svitavská a Poříčí) na komunikace vedoucí přes centrum se město i Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje snaží získat souhlas Ředitelství silnic a dálnic s odklonem nákladního tranzitu po R43 alespoň ve směru Svitavy-Brno, ideálně ovšem oběma směry. Zatím ovšem bohužel tento záměr stále nemáme potvrzen. S ohledem na to, že Blansko leží v kotlině, která umožňuje průjezd z jednoho konce města na druhý pouze dvěma tahy, nelze zamezit vyššímu dopravnímu zatížení na jedné ze spojnic ve chvíli, kdy je druhá z těchto spojnic uzavřena. Dopravní stavby, které si nevyžádají žádná dopravní omezení, neumí garantovat asi nikdo. Doufáme ale, že ŘSD nám vyjde vstříc ohledně požadavku na odklon nákladní tranzitní dopravy. Věříme také, že řidiči budou shovívaví. I že na dopravní situaci bude mít příznivý dopad fakt, že část omezení postihne dopravu o prázdninách, kdy provoz nebude tak intenzivní.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h