Skleníky, recyklace

vložil Tomáš Marný » 3. 6. 2021, 07:35

Dobrý den, nemýlím-li se, tak platí povinnost recyklace odpadů, především pro firmy. Jak je možné, že každý den je vidět v areálu bývalých skleníků (ul. Poříčí), jak se skleníky rozbíjí a všude jsou hromady skla dohromady se sutí, kovem? Co recyklace? Kam bude sklo vyvezeno? Co na to odbor ŽP? Děkuji.


Pavla Komárková, 10. 6. 2021, 17:44

Vážený pane Marný,

máte pravdu, že je povinností zhotovitele stavby (nikoliv města) zajistit třídění odpadu vzniklého při demolici skleníků. Už v minulosti jsme informovali o tom, že M. S. Blanenská zřídí třídírnu odpadů přímo v areálu bývalých skleníků na ulici Poříčí. Důvodem je omezení dopravních komplikací při pravidelném výjezdu těžké techniky a také zamezení nadbytečného znečištění okolí (prašnost při průjezdu těžké techniky apod.). V tuto chvíli už demolice skleníků probíhá. Před zahájením bourání skleníků byly tyto skleníky vyklizeny od směsi odpadu (plast, folie, papír, dřevo apod.) Vše bylo roztříděno přímo na stavbě a postupně je odváženo v čase příznivých klimatických podmínek na příslušné skládky. Některé konstrukce skleníků umožňovaly jednoduchou demontáž, některé musely být bourány za použití strojní mechanizace. Kovové konstrukce byly rozebrány a postupně jsou odváženy do kovošrotu, sklo bylo uloženo na místě a postupně je odváženo do výkupny skla. Na stavbě vzniknou deponie betonového, cihelného a asfaltového recyklátu pro budoucí využití při stavbě obchodního centra. Vše je podloženo fotodokumentací, odbor životního prostředí si může kdykoliv vyžádat doklady o likvidaci odpadů v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech. Po dokončení prací budou vyžadovány doklady o nakládání s odpady v množství, které bylo uvedeno ve schválené projektové dokumentaci. Tyto doklady budou podmínkou kolaudace. Kolegové z odboru životního prostředí vše u zhotovitele prověřili a dle jejich zjištění je v rámci demolice s odpady nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Hromady, na které upozorňujete, jsou tak zřejmě směsí odpadu čekající na následné vytřídění.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h